Odwiedzin: 323137
Słowo na niedzielę

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Słowo na Niedzielę 24.04.2016r.2016r

 

...Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”...

Dodano: 22 Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 17.04.2016r.2016r

 

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Dodano: 15 Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 10.04.2016r.2016r

 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

Dodano: 08 Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 03.04.2016r.2016r

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

Dodano: 01 Kwiecień 2016
Czytaj więcej
Słowo Boże na Wielkanoc 27-28.03.2016

 

Słowo na Niedzielę Wielkanocną

EWANGELIA (J 20,1-9)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

EWANGELIA (Mt 28,8-15)
Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Dodano: 26 Marzec 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 13.03.2016r

 

...powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”...

Dodano: 11 Marzec 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 06.03.2016r

 

EWANGELIA (Łk 15,1-3.11-32)

Przypowieść o synu marnotrawnym


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

Dodano: 04 Marzec 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 28.02.2016r

 

EWANGELIA (Łk 13,1-9)

...Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”...

Dodano: 26 Luty 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 21.02.2016r

 

...A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli...

Dodano: 20 Luty 2016
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 14.02.2016r

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.

Dodano: 12 Luty 2016
Czytaj więcej

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] >>> ... z 7

Projekt i wykonanie Orange Computers