Odwiedzin: 323137
Słowo na niedzielę

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]  ... z 7

Słowo na Niedzielę 20.09.2015r

 ...Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami,
rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”...

Dodano: 18 Wrzesień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 13.09.2015r

    ...Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
    niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
    Bo kto chce zachować swoje życie, straci je....

Dodano: 11 Wrzesień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 6.09.2015r

  ...Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył
  na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu,
  włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka...

Dodano: 04 Wrzesień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 30.08.2015r

 (Mk 7,1-8.14-15.21-23)

 ...Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym...

Dodano: 28 Sierpień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 23.08.2015r

(J 6,54.60-69)
  ...Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym... 

Dodano: 21 Sierpień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 16.08.2015r

...Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata...

Dodano: 14 Sierpień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 09.08.2015r

...Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy,
ma życie wieczne. Jam jest chleb życia...
 

Dodano: 08 Sierpień 2015
Czytaj więcej
Słowo na Niedzielę 02.08.2015

 ...Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy;
Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec...

Dodano: 31 Lipiec 2015
Czytaj więcej

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]  ... z 7

Projekt i wykonanie Orange Computers