Odwiedzin: 370396

KSM

 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest obecne w naszej parafii od 4 listopada 2007 r.
– wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie nowej wspólnoty.

Zaś 30 maja 2009 r. z rąk J.E. Bpa Henryka Tomasika
otrzymaliśmy akt powołania nowego oddziału KSM i włączenia go w struktury diecezjalne.
Pierwszym Asystentem naszego oddziału został ks. Rafał Kornilak.

Nasz oddział KSM działa bardzo prężnie. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek i niedzielę.
Jest to czas słuchania konferencji, katechez, wspólnych rozmów,
a także rozważania Słowa Bożego podczas Kręgu Biblijnego.
Każdego miesiąca uczestniczymy w Nocnym Czuwaniu Młodych w Kodniu.
Regularnie też bierzemy udział w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę,
Jerychu młodych , Hosanna Festival i innych ciekawych wydarzeniach.
Osoby, które odkryły w sobie talent muzyczny chwalą Boga w Scholi Młodzieżowej,
a chłopcy służą przy ołtarzu jako lektorzy.
Centralnym punktem naszej formacji jest niedzielna Eucharystia.


Każdy chrześcijanin powołany jest do apostolstwa, więc jako oddział KSM
organizujemy w parafii okolicznościowe czuwania przed Najświętszym Sakramentem,
Wieczory Chwały, akcje charytatywne.
Bierzemy także udział w budowaniu okolicznościowych dekoracji w naszej światyni,
a także w wielu innych inicjatywach jakie pojawiają się w naszej parafii.
Dbamy także o rozwój wspólnoty i zacieśnianie więzi pomiędzy nami.
Organizujemy ogniska, grile, letnie wyjazdy na konie, oraz zimowe kuligi,
osiemnastkowe imprezy i sylwestrowe zabawy.

 

Trochę o samym KSM-ie…

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacja zrzeszającą młodych katolików, którzy pragna pogłębiać swoją relację z Bogiem i budować Królestwo Boże na ziemi. Posiada długą tradycję sięgająca początku XX wieku. Przez dziesięciolecia burzliwe losy naszej Ojczyzny sprawiły zawieszenie działalności KSM.

 

Jego odrodzenie nastapiło w 1990 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział Biskupom m.in.: „Niezbędny środek formacji młodych stanowią organizacje i ruchy katolickie. Jest ich dzisiaj coraz więcej. Ze szczególnym zaś zadowoleniem powitałem Waszą - Drodzy Bracia - decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które ma bogatą i piękną tradycję.” 

 

Do KSM-owiczów zaś mówił: „Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM.”

 

KSM posiada specyficzna duchowość. Jej streszczeniem jest tzw. 10 zasad KSM-owicza:


1. "Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym środowisku".
2. "Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie".
3. "Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce".
4. "Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty".
5. "Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej".
6. "Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim".
7. "Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny".
8. "Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych".
9. "Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj".
10. "Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie".

 

Patronami KSM-u są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

 

Świętem patronalnym – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

 KSM posiada swoje zawołanie, które ma ciągle przypominać o istocie naszej formacji:
„Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?” odzew: „Gotów!”.

 

 

KSM-owiczem staje się osoba, która po odbyciu stażu kandydackiego, złoży uroczyste przyrzeczenie

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą,
aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce,
czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 

Zamel - Kolejne czuwanie w Kodniu z udziałem KSM
Projekt i wykonanie Orange Computers