Odwiedzin: 370396

DDA

 

Grupa Nie jesteś sam


Dorosłych Dzieci Alkoholików
i Dorosłych Dzieci Dysfunkcji

Zaprasza
na cotygodniowe i nieodpłatne
Spotkania w każdą Niedzielę
O godzinie 18:30, ul. Narutowicza 37,
salka za Klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów przy Kościele Świętego Antoniego w Białej Podlaskiej.

•    spotkania są w 100% anonimowe
•    Zabierzesz głos, jeśli chcesz,
      nikt nie będzie o nic pytał

Kontakt: ddabialap@gmail.com

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików

 To ludzie którzy dorastali w domu z przynajmniej jednym rodzicem alkoholikiemm ich życie i rozwój zostały znacząco naruszone przez to doświadczenie. Większość dzieci które dorastały w takich warunkach w pewnym sensie, w wielu kwestiach, nigdy nie dorosły . Dorosłe Dzieci Alkoholików odczuwają skutki uzależnienia rodziców i dorastanie w patologicznych warunkach, nierzadko przez całe życie. W tym zagadnieniu przybliżymy co to jest DDA i najczęstsze problemy z jakimi się spotykają. Istnieje wiele fachowej literatury i placówek zajmujących się problemami i terapią ludzi dotkniętych tym „syndromem”. DDA mają swoje grupy wsparcia, tak jak alkoholicy często potrzebują terapii i pomocy psychologa.

 
CECHY DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW
 
1. Dorosłe Dzieci Alkoholików muszą zgadywać, co jest normalnym zachowaniem, a co nim nie jest.

2. Dorosłe Dzieci Alkoholików mają trudności z przeprowadzaniem zaplanowanego działania od początku do końca.

3. Dorosłe Dzieci Alkoholików kłamią, kiedy równie łatwo mogłyby powiedzieć prawdę.

4. Dorosłe Dzieci Alkoholików bezlitośnie osądzają same siebie.

5. Dorosłym Dzieciom Alkoholików trudno jest się bawić.

6. Dorosłe Dzieci Alkoholików biorą siebie bardzo na poważnie.

7. Dorosłe Dzieci Alkoholików mają trudności w bliskich związkach.

8. Dorosłe Dzieci Alkoholików przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu.

9. Dorosłe Dzieci Alkoholików stale poszukują aprobaty i potwierdzenia.

10. Dorosłe Dzieci Alkoholików zwykle czują, że są różne od innych ludzi.

11. Dorosłe Dzieci Alkoholików są skrajnie odpowiedzialne, lub skrajnie nie odpowiedzialne.

12. Dorosłe Dzieci Alkoholików są przesadnie lojalne, nawet w obliczu dowodów, że ta lojalność jest przez drugą stronę niezasłużona.

13. Dorosłe Dzieci Alkoholików są impulsywne. Mają tendencję do zamykania się w raz obranym kierunku działania bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania, i prawdopodobnych konsekwencji podjętych działań. Ta impulsywność prowadzi Dorosłe Dzieci Alkoholików do zamieszania, nienawiści do samych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. W dodatku potem zużywają przesadną ilość energii na oczyszczenie sytuacji.

Projekt i wykonanie Orange Computers