Odwiedzin: 405818

Video-Filmy

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów 
zwi?zanych z nasz? parafi?
i wydarzeniami parafialnymi

  

       ROK 1998

1. Budowa Ko??cio??a w parafii b??. Honorata (10.05.1998)
2. Po??wi?cenie ??wi?tyni w parafii b??. Honorata, fragmenty (4.10.1998)


ROK 2010

4. Nocne Czuwanie M??odych, w drodze do Kodnia (18.06.2010)
5. N.C.M., prezentacja grupy z b??. Honorata (18.06.2010)
6. Nocne Czuwanie M??odych, ??piew (18.06.2010)
7. Pogrzeb ks. Pra??ata  Bernarda Waszczuka (27.09.2010)


ROK 2011

7 A. Beatyfikacja Jana Paw??a II (1.05.2011)
8.  KSM-owska lekcja ta??ca (wakacje 2011)
9.  Jubileusz 5-ciolecia chóru (26.11.2011)
10. Jubileusz 5-ciolecia chóru na zdj?ciach (26.11.2011)
11. Jubileuszowy koncert I (26.11.2011)
12. Jubileuszowy koncert II (26.11.2011)
13. Jubileuszowy koncert III (26.11.2011)
14. Roraty i po??wi?cenie medalików dla klas drugich (8.12.2011)
15. Pasterka, pocz?tek Mszy ??w. (25.12.2011)
16. Fragmenty homilii podczas Pasterki (25.12.2011)
17. ??yczenia ks. Proboszcza podczas Pasterki (25.12.2011)


  ROK 2012

18. Jase??ka uczniów ze SP nr 9 (6.01.2012)
19. KSM, Wieczór Chwa??y z Kol?d? (8.01.2012)
20. Rekolekcje Wielkopostne w ZSZ nr 1,  dzie?? I (01.03.2012)
21. Rekolekcje Wielkopostne w ZSZ nr 1 - dzie?? II (2.03.2012)
22. Droga Krzy??owa KSM na N.C.M. w Kodniu (24.03.2012)
23. Misterium M?ki Pa??skiej w Warszawie (24.03.2012)
24. Droga Krzy??owa ulicami parafii b??. Honorata (30.03.2012)
25. Niedziela Palmowa, procesja (1.04.2012)
26. Niedziela Palmowa, M?ka Jezusa Chrystusa (1.04.2012)
27. ??wi?te Triduum Paschalne, Wielki Pi?tek  (6.04.2012)   
28. Grób Pana Jezusa w parafii b??. Honorata (7.04.2012)
29. Wielka Sobota, ??wi?cenie pokarmów (8.04.2012)
30. Wigilia Paschalna, Liturgia ??wiat??a (8.04.2012)
31. Procesja rezurekcyjna (9.04.2012)
32. Niedziela Zmartwychwstania Pa??skiego, s??owo Ks. Proboszcza (9.04.2012)
33. Ziemia wstrzyma??a oddech (14.04.2012)
34. KSM, Dialog z b??.  Janem Paw??em II (15.04.2012)
35. Przyj?cie relikwii b??. Jana Paw??a II (15.04.2012)   
36. Neokatechumenat, Ewangelizacja Plac Wolno??ci (22.04.2012)
37. KSM, majówka w Ciciborze Du??ym (5.05.2012)
38. Neokatechumenat, Eucharystia w ASM „Redemptoris Mater” w Warszawie (5.05.2012)
39. Pierwsza Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej (13.05.2012)
40. Inscenizacja fatimska (13.05.2012)
41. Nocne Czuwanie M??odych w Kodniu (18.05.2012)
42. Pierwsza Komunia ??w.  (13.05.2012)
43. Uroczysto??? Bo??ego Cia??a (7.06.2012)
44. ??yczenia na Mszy ??wi?tej Prymicyjnej ks. Marka (17.06.2012)
45. Msza ??w. Prymicyjna, ks. Marka Weresy (17.06.2012)
46. Po??egnanie ks. Roberta Biernackiego (1.07.2012)
47. Po??wi?cenie pojazdów we wsp. ??w.  Krzysztofa (25.07.2012)
48. Po??egnanie ks. Rafa??a Kornilaka (19.08.2012)
49. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bo??ej w Le??nej Podlaskiej (26.08.2012)
49a. Rozpocz?cie roku formacyjnego DK, Rejon Bia??a Podlaska (16.09.2012)
50. Wspomnienia w 2 r. ??mierci ks. pra??ata Bernarda Waszczuka (24.09.2012)
51. KSM, Msza ??w. rozpoczynaj?ca rok formacyjny (18.09.2012)
52. KSM, Pantomima „S??owo Bo??e” (18.09.2012)
53. KSM, konferencja na rozpocz?cie roku formacyjnego (18.09.2012)
54. KSM, Adoracja (18.09.2012)
55. Dzie?? Papieski „Jan Pawe?? II - Papie?? Rodziny” (14.10.2012)
56. Odpust parafialny ku czci b??. Honorata ( 14.10.2012)
57. Fragmenty koncertu Chóru „Cantores Honorati” z okazji wsp. ??w. Cecylii (25.11.2012)
58.  Fragmenty Mszy ??wi?tej, 5-lecie Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y (17.11.2012)
59.
Pantomima (5-lecie KSM-u) 
60.
Konferencja ks. Rafa??a o spowiedzi (5-lecie KSM-u) 
61.
Adoracja Naj??wi?tszego  Sakramentu (5-lecie KSM-u) 
62.
Bartek Jaskot - „Pie??ni mi??o??ci i rado??ci” (9.12.2012)
63. Pasterka, Bo??e Narodzenie 2012 (25.12.2012)
64. ??wi?to ??w. Rodziny (29.12.2012)

ROK 2013

65. Jase??ka  (06.01.2013)
66. Fragmenty Koncertu Kol?d - Mo??na inaczej (06.01.2013)
67. ??yczenia z okazji imienin ks. Mariusza (17.01.2013)

68. ks. Tomasz Denicki o pracy misyjnej w Bulo Bulo  (23.03.2013)
69. Droga Krzy??owa ulicami parafii 2013 (22.03.2013)
70. Koncert w Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego w Bia??ej Podl. (05.05.2013)

71. Procesja Bo??ego Cia??a w parafii b??. Honorata (30.05.2013)
72. Parafialny Dzie?? Dziecka (01.06.2013)
73. Imieniny ks.  Wies??awa (07.06.2013)
74. ??yczenia imieninowe dla ks. Paw??a (29.06.2013)
75. Podzi?kowania dla ks. Wies??awa za 6 -letni? pos??ug? w parafii (30.06.2013)
76. Odpust cz. I, parafia b??. Honorata w Bia??ej Podl. (13.10.2013)
77. Odpust cz. II, parafia b??. Honorata w Bia??ej Podl.
78. Odpust cz. III, parafia b??. Honorata w Bia??ej Podl.
79. Odpust cz. IV, parafia b??. Honorata w Bia??ej Podl.
80. Koncert chóru Cantores Honorati (23.11.2013)
81. Pasterka i ??yczenia ??wi?teczne 2013


 

Projekt i wykonanie Orange Computers