Odwiedzin: 405818
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Wiecz??r Chwa??y z b??. Karolin? K??zk??wn? 14.11.2015r

 

 

Galeria zdj?? - KLIKNIJ

Dodano: 14 Listopada 2015
Ognisko KSM
Gimnazjum NR 6 - Ognisko KSM


   Rok formacyjny zbli??a si? ju?? ku ko??cowi,
   wakacje coraz bli??ej, wi?c ka??da okazja jest dobra,
   aby poby? jeszcze razem przed wakacyjn? przerw?.

Dodano: 01 Lipiec 2014
Czytaj więcej
Zako??czenie roku formacyjnego KSM
Gimnazjum NR 6 - Zako??czenie roku formacyjnego KSM

   14 czerwca jako oddzia?? Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y
   z naszej parafii zorganizowali??my Piesz? Pielgrzymk? M??odzie??y
   do Le??nej Podlaskiej.

Dodano: 28 Czerwiec 2014
Czytaj więcej
Diecezjalne Mistrzostwa w pi??ce siatkowej KSM-u
Gimnazjum NR 6 - Diecezjalne Mistrzostwa w pi??ce siatkowej KSM-u


   15 marca 2014 r. odby??y si? Diecezjalne Mistrzostwa
   w pi??ce siatkowej Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y.
   Nasza m??odzie?? zaj???a II miejsce. GRATULUJEMY!

Dodano: 28 Marzec 2014
Czytaj więcej
Wyjazd do Serpelic
Gimnazjum NR 6 - Wyjazd do Serpelic

   W dniach 28.02-01.03.2014 r. oko??o 50 osób
   z naszego oddzia??u KSM wraz z ks. Asystentem
   uda??o si? do Serpelic w celach integracyjno formacyjnych.

Dodano: 05 Marzec 2014
Czytaj więcej
Zjazd KSM-u 2013
Gimnazjum NR 6 - Zjazd KSM-u 2013


    23 listopada 2013 roku 3 osoby z naszego oddzia??u
    uda??y si? na Zjazd Diecezjalny do Siedlec.

Dodano: 04 Grudzień 2013
Czytaj więcej
KSM na sztuce w WSD w Siedlcach
Gimnazjum NR 6 - KSM na sztuce w WSD w Siedlcach


    15 listopada 2013r. m??odzie?? z KSMu wraz z ks. Asystentem
    uda??a si? do gmachu WSD w Nowym Opolu,
   aby obejrze? sztuk?, pt. „Brat naszego Boga”.

Dodano: 24 Listopada 2013
Czytaj więcej
KSM w Drelowie
Gimnazjum NR 6 - KSM w Drelowie


    7 wrze??nia 2013 po raz kolejny otrzymali??my zaproszenie
    od KSMu z Drelowa na wspólne zako??czenie wakacji.

Dodano: 15 Wrzesień 2013
Czytaj więcej
Hosanna Festiwal - Siedlce 2013
Gimnazjum NR 6 - Hosanna Festiwal - Siedlce 2013


    1 wrze??nia 2013 jako m??odzie?? z KSMu z naszej parafii

   
wybrali??my si? na XX  festiwal muzyki chrze??cija??skiej
   
„Hosanna Festival”.

Dodano: 14 Wrzesień 2013
Czytaj więcej
Ognisko w Woskrzenicach
Gimnazjum NR 6 - Ognisko  w Woskrzenicach


    29 czerwca 2013 r.  w Woskrzenicach
   
odby??o si? ognisko ko??cz?ce
    rok formacyjny wspólnoty KSM-u.

Dodano: 29 Czerwiec 2013
Czytaj więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Projekt i wykonanie Orange Computers