Odwiedzin: 405818

Legion Maryi

 

Spotkania Legionu Maryi p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w naszej parafii
odbywają się w poniedziałki o godz. 16:30 w salce katechetycznej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Opiekunem grupy jest ks. ...

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików,
którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową
pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej,
by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom.

Duch Legionu
Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję.
Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory,
doskonałego posłuszeństwa Maryi,
do naśladowania Jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy,
do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia,
nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości,
do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga,
ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary.
Maryja bowiem posiadła cnotę wiary w całej jej pełni
i żaden człowiek nie może Jej być kiedykolwiek w tym równy.
Natchniony tą miłością i wiarą Maryi odważa się Legion podjąć każdą pracę
i „nie narzeka nigdy, że coś jest nie możliwe, gdyż ona chce i może wszystko”.

Cele
Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę,
i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim.
Zadaniem tego dzieła jest „zmiażdżenie głowy węża” i rozszerzenie królestwa Bożego.

Służba Legionu
Legion Rzymski, od którego nasz Legion wziął swą nazwę, jest po dziś dzień sławny
ze swej wierności, wytrwałości i karności, ze swego męstwa i sukcesów,
chociaż służyło to wszystko zwyczajnym i przyziemnym celom.
Legion Maryi nie mógłby szczycić się tą nazwą,
bez posiadania przynależnych jej szlachetnych cech.
Służba legionisty powinna wykazywać się przynajmniej wyżej wymienionymi cechami.
Św. Klemens proponuje armię rzymską, jako model do naśladowania w Kościele.

https://web.archive.org/web/20220506201121im_/http:/parafia-honorata.pl/userfiles/image/LEGION%20MARYI/1%20rocznica/le%20%20(1).jpg

Projekt i wykonanie Orange Computers