Odwiedzin: 259656
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 61

Słowo na Niedzielę 29.11.2015r

 

EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.


Lęk przed sądem

W dniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, aby osądzić ziemię, mają dziać się znaki na niebie i ziemi. Wielu ludzi ogarnie wtedy trwoga i będą mdleli ze strachu. Wyjątkiem będą chrześcijanie, którzy wyprostują się i podniosą głowy, aby przywitać Odkupiciela. Jezus przybędzie tego dnia z wielką mocą i siłą. Chrześcijanin nie musi bać się przyjścia Zbawiciela. Oczywiście tylko taki, który stara się żyć w duchu Obietnicy, którą otrzymał w dniu chrztu. Jeśli w życiu staramy się postępować sprawiedliwie i czynić dobro oraz mamy ufność w Boże miłosierdzie , to nie musimy się obawiać sądu.

Wypatruję, Panie, Twojego powtórnego przyjścia z nadzieją i oczekiwaniem. Nie boję się niczego, bo Ty jesteś wiekuistą miłością, a ja ufnym w Twoje miłosierdzie grzesznikiem.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła

Dodano: 29 Listopada 2015
Adoracja Najświętszego Sakramentu

 Każdego 25 dnia miesiąca w naszej parafii po Mszy Świętej wieczorowej jest adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 w bocznej kaplicy, można w tym czasie skorzystać z Sakramentu Pokuty

Dodano: 26 Listopada 2015
Modlitwa przy grobie dzieci zmarłych przed narodzeniem 25.11.2015

 

Jak co roku Diakonia Życia Domowego Kościoła przy parafii bł. Honorata Koźmińskiego 25 listopada modli się na cmentarzu parafialnym za dzieci nienarodzone. Zawsze z zaproszenia korzystają parafianie, którzy włączyć uczestniczą we wspólnej modlitwie. Zapraszamy za rok też 25 listopada najpierw na Mszę Świętą wieczorową, a następnie na modlitwę na cmentarzu parafialnym.

Więcej zdjęć na facebooku - TUTAJ

Dodano: 26 Listopada 2015
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2015

 
  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zachęcamy młodzież do wstępowania w ich szeregi. Działalność tej organizacji jest bardzo pożyteczna dla parafii, diecezji i całego Kościoła. Pięknym darem dla papieża Franciszka z racji zbliżających się ŚDM byłoby powiększenie szeregów tego stowarzyszenia.

Dodano: 23 Listopada 2015
Więcej
Słowo na Niedzielę 22.11.2015r

 

 

...Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”...

Dodano: 21 Listopada 2015
Więcej
Budowa Domu Katechetycznego

 

Praca na budowie domu katechetycznego

Dodano: 16 Listopada 2015
Więcej
Ogłoszenia XXXIII Niedziela Zwykła 15.11.2015r

 

W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, która zginęła 18 listopada 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.


Dodano: 15 Listopada 2015
Więcej
KATECHEZA SYNODALNA - Rodzina Domowym Kościołem


Temat: Rodzina Domowym Kościołem -  Oprac. Ks. Marek Andrzejuk

Rodzina jest najmniejszą wspólnotą Kościoła. Już w III wieku Klemens Aleksandryjski określał ją jako „dom Boży”. Natomiast żyjący w IV wieku św. Jan Chryzostom nazywał rodzinę „małym Kościołem”, a Sobór Watykański II określa rodzinę mianem „Kościoła domowego”(por. KK 11). W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” (KK 11) czytamy: Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą (por. Ef 5,32), wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu i wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego (por. 1Kor 7,7). Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał poprzez wieki

 

Dodano: 15 Listopada 2015
Więcej
Wieczór Chwały z bł. Karoliną Kózkówną 14.11.2015r

 

 

Galeria zdjęć - KLIKNIJ

Dodano: 14 Listopada 2015
Słowo na Niedzielę 15.11.2015r

 

...Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”...

Dodano: 14 Listopada 2015
Więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 61

Projekt i wykonanie Orange Computers