Odwiedzin: 272531
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 72

Trzynasta Niedziela Zwykła 26.06.2016r

 

Od dzisiaj do środy włącznie zbieramy podpisy za poparciem projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Należy podać imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, pesel i podpis. Na stoliku za ławkami są listy.

W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza wspólnota kościelna. Dodatkowa Msza św. o godz. 9.00. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Biskupie Piotrze Sawczuku i ks.Piotrze.

W tym tygodniu pierwszy piątek, sobota i pierwsza niedziela miesiąca. W pierwszy piątek nie ma Mszy św. o godz. 16.00 W pierwszą sobotę po Mszy św. wieczorowej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00. W niedzielę po Mszy  św. o godz. 10.00 procesja eucharystyczna. KŻR zmieniają tajemnice różańcowe.

W sobotę, 2 lipca w Kodniu Diecezjalny Dzień Chorych. W zakrystii zapisy na wyjazd autokarem.

Od przyszłej niedzieli wakacyjny porządek sprawowania Mszy św: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Rozpoczną się też katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.00.

10 lipca po Mszy św. o 11.30 spotkanie z rodzinami, które przyjmą młodzież na ŚDM, a 22 lipca wycieczka krajoznawcza w ramach  do ŚDM po pięknych miejscach naszego regionu. Zapisy w zakrystii.

Ks. Marek, przewodnik grupy 10A zaprasza wszystkich, którzy chcą pielgrzymować na Jasną Górę na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 10 lipca w naszej parafii.    
 o godz. 19.00 Zaproszenie skierowane jest szczególnie do osób, pełniących funkcje w różnych służbach(muzycznych, medycznych, porządkowych i innych).

Udającym się na wakacje i urlopy przypominamy, że w tym czasie obowiązuje nas niedzielna Msza św. i codzienna modlitwa. Zadbajmy też o właściwy ubiór idąc do kościoła. Świątynia jest przestrzenią sakralną i nie powinno się przychodzić w strojach wekendowych jak np. krótkie spodnie, skąpe bluzeczki czy podkoszulki.

W Echu Kat. przeczytamy:

  • Ojcostwo to dar
  • Diecezjalny Dzień Chorego
  • Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze
  • Ostrzeżenie przed nadmiernym używaniem soli.


W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Ewa Maziejuk i Michał Lewczuk……….

Dodano: 26 Czerwiec 2016
Imieniny ks. Piotra

 

26 czerwca z racji nadchodzących imienin ks. Piotra (29 czerwca) na Mszy Świętej o godz. 10.00 w imieniu wszystkich wspólnot Legion Maryii złożył solenizantowi życzenia, życząc wielu łask Bożych opieki Maryii.

 

Dodano: 26 Czerwiec 2016
Imieniny ks Kanonika proboszcza naszej parafiii

 

 

24 czerwca obchodziliśmy imieniny naszego ks proboszcza Janusza. Ks Piotr na poczatku Mszę Świętą powiedział:
Przez wstawiennictwo patrona dnia dzisiejszego w tej Mszy Świętej modlimy sie o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, Światło Chrystusowego Ducha dla księdza proboszcza Janusza z racji imienin. Życzenia złożyli solenizantowi wszystkie wspólnoty będące przy naszej parafii. 

Dodano: 26 Czerwiec 2016
Słowo na Niedzielę 26.06.2015r

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19,16b.19-21)

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”.
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”.
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11)

Refren:Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: ”Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 5,1.13-18)

Postępowanie według ducha daje wolność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Sm 3,9; J 6,68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9,51-62)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.
Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Inny ogień

Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i śmierci, rozpoczęła się, gdy nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z tego świata. Idzie On z wielką stanowczością. Na samym początku tej podróży Jezus daje się poznać przez ogień. Obecność tego żywiołu objawiała Boga w Starym Testamencie. Często był to ogień pożerający jako wyraz gniewu Bożego oraz sądu i kary. Jezus już na początku swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. Nie ten, który pożera, niszczy i karze, lecz ten, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, który sprawia, że w człowieku dokonuje się gruntowna przemiana. Rozpalenie tego innego ognia dokonało się na krzyżu. Teraz płonie on na ołtarzu, kiedy jest sprawowana Eucharystia.

Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od początku jest ona rozjaśniona ogniem Twojej miłości. Niech on rozpali me serce, abym nie ociągał się, lecz chętnie i wiernie szedł za Tobą.

Rozważanie zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”
ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła

 

 

 

Dodano: 25 Czerwiec 2016
19.06.2016r rocznica Święceń kapłańskich ks. Marka

 

19 czerwca 2016 roku w naszej parafii bł. Honorata Koźmińskiego ks. Marek i jego koledzy z seminarium obchodzili swoją czwartą rocznicę święceń kapłańskich. Homilię wygłosił ks. Sławek Duszpasterz Akademicki

 

Galeria zdjęć TUTAJ

Homilia ks Sławka kliknj na zdjęcie

 

 

Dodano: 20 Czerwiec 2016
Zakończenie roku formacyjnego Domowego Kościoła 18.06.2016r

 

Msza Święta na zakończenie roku formacyjnego Domowego Kościoła, na której do wspólnoty przystąpił nowy krąg po okresie pilotażu.

Ks Jacek moderator Domowego Kościoła przy naszej parafii bł. Honorata na wstępie do Mszy Świętej powiedział:

"Dzisiaj gdy kończymy jakiś etap życia duchowego, albo gdy zaczynamy nowy, chcemy za tą Bożą Opatrzność, tą Bożą opiekę, to Boże czuwanie nad nami dziękować. Dziękujemy Bogu za ten czas, który dane nam było przeżyć we wspólnocie Domowego Kościoła, w naszych kręgach, w naszych małżeństwach w naszych rodzinach. Dziękujemy Bogu za to wszystko co się dokonało przez ten czas, bez zbędnego oceniania, czy poszliśmy do przodu, czy się zatrzymaliśmy, czy się cofnęliśmy.

Nieważne. Ważne, że mieliśmy dobre i szczere pragnienie szukania Boga, a w tym wszystkim mieliśmy dobre i szczere pragnienie szczęścia naszego małżeństwa, naszej rodziny i za to wszystko dzisiaj Bogu dziękujmy. Dziękujmy również sobie nawzajem tą wspólną modlitwą. Za to, że wspieraliśmy siebie, bardzo często modlitwą. Może czasami mniej słowem, czy uczynkiem, ale za tą obecność każdego z nas wyraźmy dzisiaj Bogu naszą wdzięczność. Niech ta Eucharystia będzie wielkim dziękczynieniem Panu Bogu , za ten czas który już teraz prośmy abyśmy w tej drodze do Boga nie ustawali. Podczas twej Mszy Świętej ogarnijmy szczególną modlitwą te małżeństwa, te rodziny, które dzisiaj wstąpią do wspólnoty Domowego Kościoła. Dziękujmy Bogu za ich decyzję, za ich wybór. Za to, że podjęli odpowiedzialność za swoje małżeństwo, za swoją rodzinę, że chcą wzrastać razem w świętości. Budować swoją miłość".

Galeria zdjęć TUTAJ

Dodano: 20 Czerwiec 2016
Dwunasta Niedziela Zwykła 19.06.2016 rok

 

Zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży skierowane przez biskupów do polskiej młodzieży.(przeczytać)

Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek 24 czerwca podczas Mszy św. o godz. 8.00 podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki, oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców z naszych szkół: ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi, Królowej, z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II i Zespołu Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej.

W Ciciborze Dużym zakończenie roku rozpocznie się dla obu szkól Mszą św. też o godz. 8.00.

W piątek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Przez jego wstawiennictwo będziemy się modlić o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy polecać Bogu ks. proboszcza z okazji Imienin.

W piątek na godz. 11.30 przyjedzie samochód i będzie można zdać zużyty sprzęt AGD. Samochód nie będzie czekał, po załadowaniu sprzętu odjedzie do innych parafii.

W sobotę 25 czerwca „Koczowisko” Służby Liturgicznej w WSD w Opolu. Zachęcamy ministrantów i lektorów do wzięcia udziału. Zapisy u ks. Marka.

W niedzielę 26 czerwca w Leśnej Podl. obchody 24 rocznicy powstania KRP. Dyrektor ks. Andrzej Sochal zaprasza. Początek o godz. 11.00.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy się modlić w intencji ks. Piotra z racji zbliżających się imienin.

W Echu Kat. przeczytamy:

  • Fotorelacja ze święceń kapłańskich
  • Kiedy Prymas Tysiąclecia będzie ogłoszony błogosławionym
  • O nadziejach na zmiany w polskiej oświacie.


W minionym tygodniu odeszła do wieczności : + Helena Kowalczyk …...
 

 

Dodano: 20 Czerwiec 2016
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2016r

 

EWANGELIA (Łk 9,18-24)

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.
Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Obraz Boga

Wolter, filozof oświeceniowy, powiedział, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył Mu się tym samym. To prawda, że Bóg przez nas, czyli swoje stworzenie, jest różnie postrzegany. Przykładowo jako Czysta Myśl, Niepojęty Absolut, Boski Demiurg, Sędzia Sprawiedliwy, Ojciec Miłosierny, Dobry Pasterz. Często bywa to jednak obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg objawiony w Chrystusie objawia się jako Syn Człowieczy, który musi wiele wycierpieć i zostanie zabity. To jest droga do poznania Boga i Jego miłości do nas wszystkich. Wobec tego nie można pozostać obojętnym. Albo więc tworzy się fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb, albo bierze się swój codzienny krzyż i wiernie naśladuje się Jezusa.

Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja tak często bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą patrzę na Ciebie i pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem Bożym, który z miłości umarł za mnie.


Rozważanie zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”
ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła

 

Dodano: 18 Czerwiec 2016
ŚDM - Przystanek Biała 17.06.2016r

 

W piątek 17 czerwca w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego o godzinie 18.00 odbył się ostatni DeoProfil - spotkanie przygotowujące wszystkich do Światowych Dni Młodzieży.

Dodano: 14 Czerwiec 2016
Więcej
Jedenasta Niedziela Zwykła 12.06.2016 rok

 Za tydzień alumni będą zbierać ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego, a ks. Marek z kolegami o godz. 18.00 będzie sprawował Najświętszą ofiarę w 4 rocznicę święceń kapłańskich.

Dodano: 13 Czerwiec 2016
Więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 72

Projekt i wykonanie Orange Computers