Odwiedzin: 276636
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 73

Słowo na Niedzielę 28.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Ewangelia wg. św. Łukasza (Łk 14,1.7-14)

 

 

 

 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

 

  

 

ROZWAŻANIE

 

  

 

Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest chorobą duszy. Skłonność do porównywania się z innymi albo do wybijania się kosztem drugich świadczy o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy Jego darów. Kto uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną i niepowtarzalną miłość Jezusa, ten nie musi już szukać gdzie indziej zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień. Prostota, pokora, służba cechują tych, których Jezus wyzwolił.
ks. Jarosław Januszewski

„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje nam pewną towarzyską poradę z zakresu savoir vivre’u, i to poradę dosyć dwuznaczną: jak przy pomocy cwanego chwytu osiągnąć prestiżową korzyść. Oczywiście, domyślamy się, że nie o to Chrystusowi chodziło! Wręcz przeciwnie, jest to lekcja pokory.
Pojęcie pokory jest nam chyba dość obce i nieznane. Często uważamy, że pokora polega na tym, że nie wolno być z siebie zadowolonym ani też bronić swojego zdania, że trzeba zawsze robić krok do tyłu z uniżonym ukłonem i pozwalać sobie skakać po głowie, a na dodatek „dwie matki ssać”. Oczywiście, to tylko karykatura pokory, tak jak karykaturą pychy jest przekonanie, że polega ona na zadzieraniu nosa.
W istocie pokora i pycha to postawa i zajęcie stanowiska człowieka względem Boga. Pokora polega na oddaniu pierwszeństwa Bogu, a pycha na zajęciu pierwszego miejsca dla siebie. Człowiek pyszny uważa, że nie potrzebuje Boga, że sam potrafi stanowić o sobie i sam decydować, co jest dla niego dobre, a co złe. Uważa też, że zbawienie jest jego osobistym osiągnięciem i zasługą, że zbawia się sam, dzięki swemu postępowaniu. Wynika z tego, że Bóg jest w zasadzie niepotrzebny, że jest jakby arbitrem albo kibicem, który jedynie przypatruje się z boku, jak nam idzie.
Człowiek pokorny natomiast zdaje sobie sprawę, że sam nic nie może, że zbawienie jest darem darmo danym przez Boga, i tylko przez Boga. Nie przypisuje sobie żadnej zasługi, nie rości sobie żadnych pretensji ani praw, bo wie, że miłość i miłosierdzie Boga są o wiele lepszą gwarancją zbawienia, niż własne zasługi, zabiegi i żądania. Dlatego też siebie samego, swoje życie i zbawienie, z zaufaniem powierza Bogu. A ponieważ dzięki wierze ma pewność zbawienia, wie już, ile zawdzięcza Bogu. Więc potrafi być wdzięczny, potrafi Boga uwielbiać, próbuje Go naśladować i żyć na co dzień Jego słowem i wolą, jak powszednim pokarmem. Na tym polega prawdziwa pokora.
Jej ilustracją są dalsze słowa Jezusa: Chcesz wyprawić przyjęcie? Nie zapraszaj tych, którzy potrafią sobie sami dobrze radzić i w życiu nie zginą. Zaproś tych, którzy sami nic nie mogą, nie mają możliwości, nie potrafią ci się odwdzięczyć, nie potrafią sobie „załatwić”. Będziesz wtedy podobny do Boga, który potrafi darmo i wielkodusznie dawać, nie dlatego, że liczy na rewanż czy własny interes, ale dlatego że jest miłosierny dla pokornych.
Właśnie taka jest metoda Pana Boga i ekonomia zbawienia: jeśli Mi zaufasz i okażesz pokorę, możesz otrzymać wszystko, co chcesz, a nawet więcej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Jeśli natomiast spróbujesz obyć się beze Mnie i zechcesz sam zdobywać sobie życie wieczne, będziesz podobny do owego zarozumiałego faryzeusza, który ze wstydem musiał ustąpić pierwszego miejsca, które samowolnie sobie zajął.
Być może trochę się nam to nie podoba. Bardziej przypada nam do gustu mit o Prometeuszu, który zbuntował się przeciwko bogom i wykradł im ogień życia. Jednakże Bóg chrześcijan, Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, jest Bogiem miłości, a nie zazdrosnym o swoje wpływy tyranem. Nie chce nikogo upokarzać, lecz uszczęśliwić. Ale musimy Mu to umożliwić – bez naszej zgody i współpracy, bez gotowości i pragnienia przyjęcia daru zbawienia, dar ten będzie się tylko marnował. A my pozostaniemy na lodzie, sami ze sobą i swoją pychą.
Ks. Mariusz Pohl

 

 

 

Dodano: 27 Sierpień 2016
AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich
światło zbawczej nadziei.
Amen.

Dodano: 26 Sierpień 2016
26 sierpień - Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

 


Historia uroczystości

Z chwilą ślubów Jana Kazimierza więzi narodu polskiego z wiarą maryjną dzięki jasnogórskiej ikonie stają się bardzo bliskie. Matka Boża doznaje w naszym narodzie szczególnych przywilejów: została ogłoszona Królową Polski (1656), ukoronowana złotymi koronami ufundowanymi przez Augusta II (1717) i przyozdobiona trzema szatami, była odwiedzana przez niemal wszystkich władców polskich i cały naród. Podczas rozbiorów była umocnieniem zwykłego ludu i inteligencji, którzy przychodzili do Niej w pielgrzymkach z prośbą o pomoc w przetrwaniu trudnych czasów. Właśnie w tym czasie, po upadku Powstania Styczniowego (1863), bł. Honorat Koźmiński zaczął zabiegać o zjednoczenie narodu polskiego pod egidą Matki Bożej królowej Polski. Przy pomocy ówczesnego przeora klasztoru, Euzebiusza Rejmana, wyprosił u papieża Piusa X ustanowienie święta Matki Boskiej Częstochowskiej (1904). Papież Pius XI rozciągnął ten obchód na całą Polskę podnosząc go do rangi uroczystości, o czym świadczy osobny dla niego tekst Mszy sw. i liturgii godzin (1931). Prymas Wyszyński, w 1957 roku, rozpoczął z Częstochowy Wielką Nowennę, program odnowy moralno-duchowej Polski w czasach zawieruchy komunistycznej, który zakończył się w 1966 roku ponownym powierzeniem całego narodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia chrztu Polski. W tym czasie przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała wszystkie diecezje polskie będąc gościem niemal każdej polskiej rodziny. Nie zabrakło momentów dramatycznych, kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą kopię zakazując jej peregrynacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza dostosowanych do współczesnych realiów. Do dziś obraz cieszy się wielką czcią. Nie raz klęczał przed nim kard. Wojtyła i później papież Jan Paweł II. Przed nim klęczał tez papież Benedykt XVI i chyba nie ma Polaka, który by Jej nie znał i z nim się osobiście nie spotkał.

 

Dodano: 26 Sierpień 2016
Ks Łukasz IWANIEC - nowy wikariusz w naszej parafii

 

Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej.

Ks. mgr Łukasz IWANIEC – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Gończyce i mianowany wikariuszem parafii bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.

 Witamy wśród nas ks. Łukasza Iwańca, który od dzisiaj jest nowym wikariuszem naszej parafii. ks. Łukasz święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku, w Katedrze Siedleckiej przez posługę ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Dotychczas pracował w parafii Leopoldów, a później Gończyce. Życzymy owocnej pracy na chwałę Boga i dobra ludzi!

Dodano: 22 Sierpień 2016
Ogłoszenia - Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 21.08.2016


Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Pomoże nam w tym udział we Mszach św. nie tylko w niedziele, ale i w dni powszednie. Znajdźmy czas, by przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym Słowem i Ciałem Pańskim.

W tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek , 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dodatkowa Msza św. o 9.00. Od wtorku rozpoczniemy Triduum przed tą uroczystością.

We wtorek, kolejna rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii, oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

W czwartek, 25 sierpnia, modlitwy w intencji obrony życia dzieci poczętych. Po Mszy św. wieczorowej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja do 21.00. Będzie też możliwość spowiedzi.

W przyszłą niedzielę o godz. 8.00 wyruszy z naszej parafii Piesza Pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej Podlaskiej, zachęcamy do licznego w niej udziału. Pielgrzymi zbierają się  przed kościołem, by w szyku zorganizowanym, za krzyżem wędrować do Pani Leśniańskiej.
Zwracamy się z prośbą do służb muzycznych, medycznych, porządkowych, które brały udział w pielgrzymce na Jasną Górę o pomoc w sprawnym jej przebiegu. Przewodnikiem grupy jest ks. Marek.
Pan prezydent Dariusz Stefaniuk podał ogłoszenie o możliwości skorzystania z bezpłatnego powrotu z uroczystości leśniańskich po  skończonej Mszy św. Autobusy zabiorą tylko osoby zapisane na liście. Zapisy w zakrystii do środy do południa.

Ksiądz Biskup z dniem 22 sierpnia przenosi ks. Radosława Pietruczuka do Siedlec. Dziękujemy ks. Radkowi za dwuletnią posługę w naszej parafii i życzymy obfitych łask na dalsze lata.

Uroczystości odpustowe w kaplicy w Ciciborze Dużym ku czci NMP Częstochowskiej obejdziemy w przyszłą niedzielę o godz. 9.00.
Dożynki parafialne będą w niedzielę 11 września na Mszy św. o godz. 10.00.

W Echu Kat. przeczytamy:

  • Niezwykły życiorys o. Dolindo Ruotolo
  • Jak ma wyglądać nowa ewangelizacja
  • O presji wywieranej na Europę
  • Coraz młodsi sięgają po alkohol
Dodano: 21 Sierpień 2016
Słowo na Niedzielę 21.08.2016 r.

 

Ewangelia (Łk 13,22-30)

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

ROZWAŻANIA

W obliczu bolesnego i nieoczekiwanego doświadczenia pytamy: Dlaczego? Co złego zrobiłem? Słowo Boże dzisiejszej niedzieli odpowiada na te pytania: „Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”. Bóg jest mądrym Ojcem i Wychowawcą, który przez doświadczenia i próby prowadzi nas do zbawienia. Przyjmijmy Jego słowo jako słowo nadziei, miłości i życia.

Ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodano: 19 Sierpień 2016
Imieniny ks. Jacka 17.08.2016 rok

 

17 sierpnia w dniu imienin i urodzin ks. Jacka ks. proboszcz Janusz Onufryjuk sprawował Mszę Świętą w intencji solenizanta o wszelkie Boże błogosławieństwa, potrzebne łaski. O owocną Jego posługę kapłańską na wzór świętego Jacka. Były też życzenia od wspólnoty Domowego Kościoła i Legionu Maryi jak i też po skończonej Mszy Świętej wiele osób osobiście złożyło ks. Jackowi życzenia. Ks. Jacek poczęstował każdego uczestnika wychodzącego z Mszy Świętej cukierkiem. Jeszcze raz życzymy Ci ks. Jacku wielu Bożych łask opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wszelkich darów Ducha Świętego, aby Twoje słowo, które głosisz do nas, było dla nas największym darem, który będzie nas prowadził do Boga poprzez Swojego Syna i przemieniał nasze serca.

 

Więcej zdjęć TUTAJ

Dodano: 18 Sierpień 2016
Ogłoszenia - Dwudziesta Niedziela Zwykła 14.08.2016

 a zgodą Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy dzisiaj po Mszach św. odbędzie się diecezjalna zbiórka ofiar do puszek na leczenie 23 letniej Katarzyny Janiszek. Zdiagnozowano u chorej guza mózgu i jedyną nadzieją na wyleczenie pozostała terapia w klinice w Niemczech, ale to przekracza możliwości finansowe rodziny.

Dodano: 14 Sierpień 2016
Więcej
Słowo na Niedzielę 14.08.2016 r.

 

Ewangelia (Łk 12,49-53)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

Dodano: 13 Sierpień 2016
Więcej
Duchowa Pielgrzymka 2016 r - homilie i konferencje ks. Jacka

 

Na prośbę niektórych wiernych informujemy jak należy korzystać z odsłuchania homilii i konferencji.

 

Poniżej jest data, na którą trzeba kliknąć

 

Aby otworzyć facebooka należy myszką najechać na napis

 

facebook po prawej stronie u góry jak się wysunie strona to kliknąć na  napis Parafia bł. Honorata.

 

Na facebooku są zdjęcia z trasy pielgrzymki, rozważania Słowa Bożego na każdy dzień

EWANGELIA I HOMILIA KS. JACKA

 

 

KONFERENCJE KS. JACKA

 

Galeria zdjęć z 05-07.08.2016

 

Dodano: 10 Sierpień 2016

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 73

Projekt i wykonanie Orange Computers