Odwiedzin: 342104
Aktualności

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 132

PILNE - zmiany w uczestniczeniu w Mszy Świętej 14.03.2020r

 

Dodano: 14 Marzec 2020
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w związku z pandemią koronawirusa

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
          KAZIMIERZA GURDY
    w związku z epidemią koronawirusa


 
Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diecezji Siedleckiej:

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a.   osobom w podeszłym wieku,

b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d.  osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej
i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje
Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. W czasie liturgii – do dnia 29 marca br. – należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,

c.  znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głową, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f.  na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 
3. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią – w miarę swoich możliwości – nawiedzali kościoły na modlitwę osobistą. W związku z tym polecam duszpasterzom:

a.  aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 
4. Ponadto postanawiam, że do dnia 29 marca br.:

a. zawieszone zostają wszystkie pielgrzymki, w tym maturzystów na Jasną Górę, oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie,

b. zostają odwołane rekolekcje parafialne, z jednoczesną sugestią dla Księży Proboszczów, aby w tym czasie zorganizowali całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla chętnych. Przypominam, że czas wypełnienia obowiązku spowiedzi
i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

c. zostają odwołane również rekolekcje zamknięte dla różnych grup, kursy dla narzeczonych, spotkania wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych, szczególnie z udziałem dzieci
i młodzieży,

d. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania w terminach, które były ustalone przed Świętami  Wielkanocnymi, przeniesione zostają na czas późniejszy,

e. odwołane zostają także – od niedzieli 15 marca br. do Świąt Wielkanocnych – misje ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji, a także zaplanowane wizytacje kanoniczne.

5. Zarządzam – zgodnie z Tradycją Kościoła – aby w całej diecezji po każdej Mszy św. śpiewać Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” o wygaśnięcie epidemii.

6. W zależności od ewentualnych kolejnych decyzji Konferencji Episkopatu Polski oraz władz świeckich, będą podejmowane dalsze decyzje.

Proszę wszystkich Diecezjan o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi np. poprzez pomoc w zakupach. Proszę również o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

 
Siedlce, dnia 12 marca 2020 r.

Dodano: 12 Marzec 2020
Spotkanie z rodzicami - odwołane

 W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa nie będzie niedzielnego spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

Dodano: 12 Marzec 2020
Więcej
Egzamin kandydatów do Bierzmowania ODWOŁANY

 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa sobotni egzamin kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zostaje odwołany.

 

Odwołane również zostają próby przed Bierzmowaniem

Dodano: 12 Marzec 2020
Druga Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2020 r.

 

W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmijmy  tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Ofiary składane do puszek przeznaczymy na ten cel.

W ramach jałmużny wielkopostnej w bocznej kaplicy przygotowaliśmy „skrzynię miłosierdzia”, do której można składać artykuły spożywcze i chemiczne jako formę pomocy najbardziej potrzebującym. Wcześniej weźmy torbę miłosierdzia i po napełnieniu złóżmy do skrzyni.

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach.   Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

W piątek, 13 marca, przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie prowadził Kościół prze burzliwe współczesne czasy.

Rekolekcje Wielkopostne, które będą jednocześnie renowacją misji przeprowadzą ci sami misjonarze co w roku ubiegłym, w dniach 20, 21, 22 marca. 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki – 9.00 , 16.00 dzieci, 17.15, a w niedziele Gorzkie Żale po 10.00 i o 17.40.

W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne do koszyczka i na stół świąteczny, ofiary zostaną przekazane do Caritas w Siedlcach.

W Echu Kat. Jaką rolę kobiety w Kościele widział prymas Wyszyński -  Dlaczego warto być dobrym człowiekiem – Czym żyją misje.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:  + Antonina Barceluk …….. 

Dodano: 08 Marzec 2020
Dzień Kobiet 08.03.2020 r.

 

 

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.
Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Jan Paweł II

Dodano: 08 Marzec 2020
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - 01.03.2020 r.

 

Dzisiaj przypada święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oddajemy hołd wielu Polakom, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu  między innymi  przez gorliwą modlitwę i udział w nabożeństwach wielkopostnych.

W piątki odprawiamy Drogę Krzyżową:  9.00, 16.00 (dzieci), 17.15(młodzież i dorośli),  a w niedziele Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10.00 i 17.40. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału.
Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

W środę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza, polskiego królewicza. Jest to dzień imienin Pasterza Diecezji; pamiętajmy w modlitwach o dostojnym solenizancie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o powołania do pracy w Kościele (po Mszy św. wieczorowej), w piątek od 15.30 spowiedź, o 16.00
droga krzyżowa i odczytanie aktu zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w sobotę adoracja I sobotnia.

Alby komunijne są do odebrania w poniedziałek w Salonie Sukien Ślubnych ul. Artyleryjska 20.

Katolickie Radio Podlasie będzie emitowało serie audycji poświęconych osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 2 marca do 6 czerwca. Więcej informacji znajdziemy na plakacie oraz na stronie  www.podlasie24.pl

W przyszłą niedzielę w par. św. Michała Archanioła o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji małżeństw starających się o potomstwo.(zob. Plakat)

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w świecie Ad gentes

W minionym tygodniu odszedł do wieczności :  + Janusz Witecki ………

 

Apel Ministra ZdrowiaDodano: 01 Marzec 2020
Siódma Niedziela Zwykła - 23.02.2020 r.

 

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.

26 lutego Środa Popielcowa otwiera czas Wielkiego Postu. Msze św. połączone z posypaniem głów popiołem o godz. 6.20, 7.00, 9.00, 16.00, 18.00. W Popielec obowiązuje post ścisły, polega on na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą być ograniczone co do ilości. Post ścisły obowiązuje wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.

W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa. W piątki Droga Krzyżowa  9.00, 16.00 dla dzieci, 17.15 młodzież i dorośli. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o 10.00 i  17.40.

W piątek, 28 lutego Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich – MODLITWA  ZRANIONEGO KOŚCIOŁA

W przyszłą niedziele, 1 marca o godz. 10.00 Mszą św. w par. Narodzenia N. M. Panny rozpoczną się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po wspólnej modlitwie w kościele uczestnicy udadzą się pod budynek Zakładu Karnego, gdzie będzie miał miejsce Apel Pamięci.

Ksiądz Proboszcz z Rakowisk również zaprasza na podobne uroczystości, które rozpoczną się za tydzień Mszą św. o godz. 11.00 w Rakowiskach.

Duszpasterstwo Przedsiębiorców Diecezji Siedleckiej zaprasza na Mszę św. oraz na otwarte spotkanie formacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 18.00 w par. Narodzenia N. M. Panny.
27 lutego o godz. 18.00 w sali Matki Teresy odbiór alb pierwszokomunijnych.

Od 28 lutego w kinie Merkury można zobaczyć piękny film o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Film rozpoczyna się historią objawień jakich doświadczyła św. Małgorzata Maria Alacoque. W gablocie znajdziemy terminy projekcji filmu.

Od  7 – 8 marca  w Częstochowie ogólnopolskie spotkanie modlitwy i postu za kapłanów – Apostolat Złota Róża.

Od 24 lutego rozpoczyna się rekrutacja dla dzieci z obwodu Szkoły Podst. nr 9 i potrwa do 13 marca 2020 r. Rekrutacja do przedszkoli rozpoczyna się 2 marca i będzie się odbywała w formie elektronicznej.
4 marca o godz. 17.00 będzie „Dzień otwarty” w Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej.
Trwają katechezy neokatechumenalne, dzisiaj katecheza po Mszy św. wieczorowej.

W minionym tygodniu odeszły do Pana: + Adela Kuźnia i Józefa Łubik      

Dodano: 23 Luty 2020
Szósata Niedziela Zwykła - 16.02.2020 r.

 
Pamiętajmy, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy też, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika wzniesiona nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania.                                    

Za tydzień parafii Chrystusa Miłosiernego o godz. 18.00  koncert organowy.(zob. gabl.)

7 marca 2020 roku w Radzyniu Podlaskim odbędzie się V Kongres Różańcowy. Zaproszeni są wszyscy członkowie kół Żywego Różańca, wynajęty jest autokar, zapisy u p. Zofii   lub w zakrystii.

Możemy też zapisywać się na czerwcową beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: na plac koncelebry na miejsca parkingowe oraz dla osób niepełnosprawnych.

W gablocie  znajdziemy plakaty na temat filmu: Pójdź za mną – Testament Jana Pawła II i o Musicalu pt. Wolność. Kocham. Rozumiem, który wystawi Społeczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza.

W Echu Katolickim przeczytamy:

  • Jakie są najważniejsze rysy świętości Prymasa Tysiąclecia
  • Krucjata różańcowa zmienia bieg historii
  • Człowiek chce czy nie chce jest skazany na miłość 
  • „Eucharystia daje życie”, o trzyletnim programie duszpasterskim.
Dodano: 16 Luty 2020
Randka małżeńska "U Honorata" - 14.02.2020 r.

 

14 lutego 2020 roku w Walentynki z inicjatywy ks. Łukasza i pary łącznikowej Domowego Kościoła z naszej parafii, w sali Matki Teresy odbyła się randka małżeńska "U Honorata". Każde małżeństwo siedziało przy swoim stoliku, zagłębione w dialogu. Było światło, które wręczał i błogosławił ks. Łukasz, deser, ciasteczko, dobra w tle muzyka oraz temat do dialogu "Dekalog Małżeński". Atmosfera wspaniała. Dziękujemy ks. Łukaszowi, Dianie i Andrzejowi Czerko za przygotowanie randki, dekorację i poczęstunek.

 

Galeria zdjęć

 

Dodano: 16 Luty 2020

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 132

Projekt i wykonanie Orange Computers