Odwiedzin: 311532
Aktualności

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 104

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018 r

 

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywną modlitwę osobistą i wspólnotową. Modlitwie wspólnotowej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych.

W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową na 9.00 i 17.15 dla dorosłych, na 16.00 dzieci  i o 18.40 młodzież.

W niedziele Gorzkie Żale po Mszy  św. o godz. 10.00 i przed wieczorową o 17.40.

W ramach jałmużny wielkopostnej, w bocznej kaplicy została przygotowana „skrzynia miłosierdzia” do której można składać, zarówno artykuły spożywcze jak i chemiczne, jako forma pomocy najbardziej potrzebującym. Wcześniej prosimy o zabranie toreb miłosierdzie, a po ich wypełnieniu o złożenie do „skrzyni miłosierdzia”.

W najbliższą sobotę w Radzyniu Podlaskim odbędzie się Kongres Różańcowy zachęcamy zelatorów i członków Żywego Różańca do wzięcia w nim udziału. Dzisiaj ostatni dzień zapisów.

W przyszłą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie też dzień modlitw
w intencji misji i misjonarzy.

Za tydzień, 25 dzień miesiąca, a więc po Mszy św. wieczorowej modlitwy w intencji obrony życia poczętego, a później adoracja w ciszy do godz. 21.00, w czasie której możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Od przyszłej niedzieli na Mszę św. o godz.16.00 i spotkanie po niej zapraszamy młodzież licealną i starszą. Zapraszamy wszystkich poszukujących, wątpiących, stawiających trudne pytania.

W budynku Domowego Szpitala przy ul. Spółdzielczej 5 został otwarty punkt pobrań materiału badań laboratoryjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń.

W najnowszym numerze Echa Katolickiego:

 • o darze rozumu i o tym, jak go zdobywać,
 • o umiejętności rozmawiania oraz wywiad
 • o cudach w Lourdes i wyjaśnienie czym jest post eucharystyczny.
Dodano: 18 Luty 2018
List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post 2018 - 18.02.2018r

 

List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post 2018
List pasterski Biskupa Siedleckiego
  KAZIMIERZA GURDY
 na Wielki Post 2018 r.


                                                                        
 
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry!

Obrzędem posypania głów popiołem w minioną środę, weszliśmy w okres Wielkiego Postu, rozpoczynając tym samym duchową walkę o nasze trwanie w przymierzu z Bogiem. Przymierzu, czyli we wzajemnej jedności obwarowanej zobowiązaniami. Z historii zbawienia znamy kilka przymierzy zawieranych przez Boga z człowiekiem. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii słowa przypomina nam o przymierzu z Noem, kiedy to Bóg zapowiedział, że już nigdy więcej nie zniszczy niewiernej ludzkości w wodach potopu. Znane jest nam przymierze zawarte po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej, na Górze Synaj, ale i ono zostało zerwane z powodu niewierności Ludu Wybranego. Ostanie i najdoskonalsze przymierze dokonało się w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze na drzewie krzyża. To przymierze, zawarte we krwi Chrystusa jest trwałe, nierozerwalne i wieczne. My wszyscy wchodzimy w to nowe przymierze z Bogiem i stajemy się jego uczestnikami przez sakrament chrztu świętego. W tym sakramencie zostajemy obmyci z grzechu pierworodnego, otrzymujemy łaskę dzięcięctwa Bożego, a przyjmując go zobowiązujemy się do zachowania wierności Bogu, czyli wierności Jego przykazaniom, z których najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Trwanie w przymierzu zawartym przez nas z Bogiem w sakramencie chrztu, nie jest dla nas łatwe. Bóg pozostaje wierny wobec nas. On zachowuje warunki przymierza, obdarza nas swoją miłością, czuwa nad nami, prowadzi nas swoimi drogami i traktuje nas jako swe umiłowane dzieci. Nam jednak trudniej dochować warunków przymierza. Nie zawsze bowiem jesteśmy Bogu wierni: czasem zdradzamy Go, odchodzimy od Niego, szukamy zwodniczych miłości, kroczymy własnymi drogami, nie traktujemy Boga jako naszego Ojca, popełniamy grzechy, które są naszą niewiernością wobec zobowiązań chrzcielnych. Dlatego czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu jest nam dany po to, abyśmy zmienili swoje niewłaściwie przyzwyczajenia, zapanowali nad złymi zachowaniami oraz pokonali grzech, odnawiając nasze przymierze z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania.

Na tej drodze powrotu do Ojca, a także pogłębiania i umacniania przymierza zawartego z Bogiem w sakramencie chrztu świętego, wzorem i przewodnikiem ma być dla nas Chrystus. To On przecież pościł na pustyni i pokonał pokusy złego ducha, ucząc nas poskramiać naszą pychę. On pokonał grzech przeprowadzając nas ze stanu grzechu do stanu łaski. On też ukaże nam drogę zwycięstwa nad śmiercią i otworzy nasze serca na przyszłe zmartwychwstanie, gdy gorliwiej i uważniej – w tym w okresie Wielkiego Postu – będziemy słuchać Bożego słowa i uczestniczyć w tajemnicy Eucharystii, gdy staniemy się wiernymi uczestnikami rekolekcji parafialnych, podejmiemy post, znajdziemy więcej czasu na modlitwę, na udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Gdy przystąpimy – jeśli nasza sytuacja życiowa nam na to pozwala – do sakramentu pokuty, otrzymamy rozgrzeszenie i przyjmiemy Komunię świętą, a także damy jałmużnę. Chciejmy to Chrystusowe przewodnictwo przyjąć, zaakceptować je i jemu się poddać, bo nie znajdziemy w życiu lepszego Przewodnika!

Wykorzystajmy ten wielkopostny czas dla dobra nas samych, naszych rodzin, prosząc by odrodziła się w nich na nowo miłość małżeńska i rodzinna.
Dla budowania dobra w naszych wspólnotach parafialnych, aby zapanowała w nich większa gorliwość i troska o uczestnictwo w Eucharystii, tajemnicy naszego zbawienia. Czas Wielkiego Postu niech posłuży na budowanie dobra w naszej wspólnocie diecezjalnej, przeżywającej Jubileusz 200 lat istnienia, jak również w naszej Ojczyźnie, która świętuje setną rocznicę odzyskania niepodległości, a obecnie znalazła się pod pręgieżem niesprawiedliwych oskarżeń.

Drodzy Bracia i Siostry!
Rozpoczynając czas Wielkiego Postu nie czynimy tego w oderwaniu od naszej diecezjalnej historii. Wręcz przeciwnie, czujemy się w niej zakorzenieni i pragniemy być jej kontynuatorami. Stąd też odwołujemy się – szczególnie w tym Roku Jubileuszowym – do tradycji, z których wyrastamy. Sięgamy do fundamentów, na których budujemy naszą teraźniejszość i przyszłość.
Patrząc na dzieje naszego Kościoła Siedleckiego widzimy, że dla naszych braci i sióstr żyjących przed nami, okres Wielkiego Postu był także czasem walki z grzechem. Nie zawsze walki wygranej, bo zdarzały się porażki, ale nigdy nie było rezygnacji z walki o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii. Czasem była odczuwana jakaś wewnętrzna bezsilność, ale nie rezygnacja z podejmowania walki. Nasi przodkowie mieli też bardzo klarowną hierarchię wartości. Wiedzieli co jest dobre, a co jest złe, dlatego nie nazywali zła dobrem. Grzech nazywali grzechem i wiedzieli, że on niczego dobrego w życiu człowiekowi nie przyniesie, nikogo nie uszczęśliwi. Mieli dobrze uformowane sumienia, które kształtowali nie według ludzkich opinii, ale według Bożego Prawa, według Dekalogu. Pozostają dziś oni dla nas wzorem życiowej mądrości. Bo mądrym jest ten, kto potrafi rozróżnić dobro od zła i za dobrem podążać, choćby trzeba było za nie cierpieć. Potrzeba nam, abyśmy w tym czasie przygotowania do świąt paschalnych, zweryfikowali naszą hierarchię wartości, byśmy popatrzyli
w głąb naszych sumień i formowali je według Bożego zamysłu.
W ciągu 200 lat istnienia naszej diecezji okres czterdziestodniowej pokuty był czasem intensywnej modlitwy, postu i jałmużny. Dla naszych przodków modlitwa była codzienną radością. Jej świadkami są błogosławieni Męczennicy z Pratulina, a także nasze babcie i nasi dziadkowie. Oni napełniali nasze domy modlitwą. Rozbrzmiewały w nich od rana do wieczora modlitwy zanoszone do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej i naszych świętych. Modlitwa różańcowa była modlitwą codzienną, a w czasie Wielkiego Postu w rytm tygodnia włączane było nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Dzisiaj czasem trudno jest nam znaleźć na nie czas. Jeśli nie możemy w nich uczestniczyć w naszych kościołach, zachęcam by modlić się, jeśli to możliwe, w naszych domach. Jezus 40 dni przed rozpoczęciem publicznej działalności przebywał na pustyni na rozmowie z Ojcem. Od modlitwy, od naszego kontaktu z Bogiem, zależy przeżywanie naszej codzienności, naszych trudów i naszej radości.
Nie zapominajmy w tym czasie o poważnym potraktowaniu dni wyznaczonych  na post. Zachowajmy piątek jako dzień umartwienia. Mówmy swym wnukom i dzieciom, dlaczego w piątek nie spożywamy pokarmów mięsnych i jemy mniej niż w inne dni oraz dlaczego rezygnujemy w tym dniu z udziału w zabawach.
Dla nas ludzi wierzących w Chrystusa nie mogą być obojętne nasze pobożnościowe tradycje, które kształtowały poprzednie pokolenia i mogą dobrze ukształtować nas i tych, którzy przyjdą po nas.
W podobny sposób trzeba, abyśmy potraktowali również jałmużnę,
czyli umiejętność przychodzenia z pomocą potrzebującym. Historia naszego Kościoła diecezjalnego daje nam wiele przykładów duchownych i wiernych świeckich, którzy nie byli obojętni na trudną sytuację materialną innych osób. Potrafili się dzielić tym co posiadali, chociaż sami często mieli niewiele. Chciałbym w tym miejscu wskazać na postać biskupa Ignacego Świrskiego. Znany był szczególnie w Siedlcach, ale nie tylko, właśnie z tego, że nigdy nie pozostawił bez pomocy potrzebujących. Praktykowanie chrześcijańskiej Caritas i wszelka pomoc bliźniemu była jego pasją życia. Dnia 24 marca br. – w przededniu 50 rocznicy śmierci tego Ojca Ubogich, jak nazywano biskupa Ignacego – rozpocznie się jego proces beatyfikacyjny. Już dziś proszę wszystkich o modlitwę, aby zakończył się on potwierdzeniem świętości jego życia. Niech przykład jego życia pobudza nas do dostrzegania wokół siebie ludzi potrzebujących i przychodzenia im z konkretną pomocą.

Drodzy Bracia i Siostry!
Rok Jubileuszowy, który przeżywa nasza wspólnota diecezjalna, jest rokiem szczególnej łaski. Dlatego też zwróciłem się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby wierni mogli uzyskać dar odpustu jubileuszowego. Pragnę z radością poinformować, że Penitencjaria Apostolska przychyliła się do tej prośby i udzieliła daru odpustu zupełnego:
– uczestnikom uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w wyznaczone dni czerwcowe w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, a następnie we wszystkich parafiach
w diecezji;
– a także wiernym, którzy do 8 grudnia br. będą nawiedzać następujące kościoły:
– Katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach
– Bazylikę Mniejszą w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie
– Kolegiatę w Janowie Podlaskim, Łukowie i Garwolinie
– Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej
– Sanktuarium Maryjne w Orchówku i w Woli Gułowskiej
– oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.
 
Warunkiem dostąpienia odpustu jest przystąpienie do sakramentu pokuty i Komunii św., całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, a także modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Uzyskane odpusty można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Zachęcam zatem do korzystania z tych darów, jakie ofiaruje nam Kościół ze swego skarbca.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim księżom i wiernym świeckim za nabywanie cegiełek i ofiary do puszek na rzecz budowy Domu Pielgrzyma w Pratulinie oraz za ofiary składane dzisiaj na tacę, które są przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem centralnych  uroczystości jubileuszowych.
Na czas przeżywania Wielkiego Postu, czas umacniania przymierza z Bogiem i przygotowania do Świąt Wielkanocnych, z serca wszystkim błogosławię: w Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.
 
 
                                                                                               Kazimierz Gurda
                                                                                            BISKUP SIEDLECKI

 

Dodano: 18 Luty 2018
Krąg Biblijny 15.02.2018r

 

Krąg Biblijny 15.02.2018r

Dodano: 17 Luty 2018
Pierwszy piątek Wielkiego Postu 16.02.2018r

 

2018.02.16 Biczowanie I konferencja ks. Jacka

2018.02.16 Droga Krzyżowa

2018.02.16 homilia  ks Jaceka

Dodano: 17 Luty 2018
Rozpoczynamy Wielki Post 2018 - homilia i konferencja ks. Jacka

 

2018.02.14

konferencja wprowadzająca w Wielki Post

ks. Jacek 

2018.02.14 Homilia ks Jacka Środa Popielcowa

 

Środa Popielcowa - posypanie głów popiołem

Dodano: 15 Luty 2018
Środa Popielcowa początek Wielkiego Postu

 

 

 

Dziś Środa Popielcowa - dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.
Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek 29 marca, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 1 kwietnia.
W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.


 

Dodano: 14 Luty 2018
Szósta Niedziela Zwykła 11.02.2018r

 


Dzisiaj w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej  sakramentu namaszczenia. Jest to sakrament uzdrawiający, umacniający w słabości, a w przypadku niemożliwości spowiedzi gładzący grzechy.

 Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw  o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 W środę rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. połączone z posypaniem głów popiołem o godz. 6.20 , 7.00, 9.00, 16.00, 18.00 w Ciciborze o 17.00.

 Wszystkich katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku(z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy między 18 a rozpoczęciem 60 roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek.

Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 W głębokim przeżywaniu W. Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne: w piątki Droga Krzyżowa 9.00 i 17.15 – dla dorosłych, 16.00 – dla dzieci, 18.40 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00 i 17.40.

 Zelatorom i członkom K.Ż.R przypominamy o Kongresie Różańcowym, który odbędzie się 24 lutego ( sobota) w Radzyniu Podlaskim. Zaproszeni są zelatorzy i członkowie Kół Różańcowych. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli włącznie.

 W Echu Katolickim:

 • Rozważania na temat 7 darów Ducha Świętego
 • O postanowieniach wielkopostnych
 • Czym jest tak naprawdę sakrament namaszczenia chorych
 • Świadectwo zakonnika posługującego w sanktuarium lurdzkim
 • O przestępcach okradających seniorów metodą „ na wnuczka”.

 W minionym tygodniu odeszli do Pana:  + Anna Chrzanowska, Tadeusz Maniowiec…...

Dodano: 11 Luty 2018
Krąg Biblijny 08.02.2018r

 

Krąg Biblijny 08.02.2018r

Dodano: 10 Luty 2018
ŚDM 2019 - Poleć z nami do Panamy

 


Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej zbiera do 25 lutego 2018r. chętnych na wylot na Światowe Dni Młodzieży do Panamy.
Całkowity koszt udziału w Światowych Dniach Młodzieży wynosi            8 500zł.

W tej kwocie mamy:

 1. Bilet lotniczy tam/powrót
 2. Pakiet pielgrzyma (panamski)
 3. Pakiet pielgrzyma (polski)
 4. Przejazd z lotniska w Panamie do Diecezji, w której będziemy przebywać i powrót.
 5. Ubezpieczenie

Wylot nastąpi w dniach 14-16 stycznia 2019r. (dokładna data będzie wiadoma gdy zbierzemy cały samolot chętnych na lot) a powrót 28-30 stycznia 2019r. Wylatujemy z Warszawy z lotniska Chopina i wracamy do Warszawy. Lot trwa 12h i odbywa się bez przesiadek.

17-21 stycznia 2019r. uczestniczymy w Dniach w Diecezji. Natomiast 22-27 stycznia 2019r. w wydarzeniach centralnych w Panama City.

Więcej szczegółów podczas audycji: Drogami młodości na antenie KRP w dniu 16.02.2018r.

ks. Wojciech Sobieszek – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Dodano: 05 Luty 2018
Krąg Biblijny 01.02.2018r

 

Krąg Biblijny 01.02.2018r

Dodano: 05 Luty 2018

<<< [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] >>> ... z 104

Projekt i wykonanie Orange Computers