Odwiedzin: 332564
Aktualności

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] >>> ... z 123

Trzeci dzień Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych 19.03.2019 r.

 

Wprowadzenie w czwarty dzień Misji

POSŁUCHAJ

 

Fotorelacja z trzeciogo dnia Misji

OBEJRZYJ


 

 

Dodano: 19 Marzec 2019
Drugi dzień Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych 18.03.2019 r.

 

Wprowadzenie w trzeci dzień Misji

POSŁUCHAJ

Fotorelacja z drugiego dnia Misji

OBEJRZYJ

Dodano: 18 Marzec 2019
Druga Niedziela Wielkiego Postu Misje Ewangelizacyjne 17.03.2019 r.

 

Dzisiaj jest niedziela pomocy Kościołowi w świecie „Ad gentes” - po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek.

We wtorek uroczystość św. Józefa, oblubieńca N. M. Panny

Do chorych pojedziemy w piątek, prosimy w zakrystii zgłaszać chorych.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w godzinach rannych.

W przyszłą  niedzielę Mszą św. o godz. 13.00 zakończymy Misje.  Mszy św. o 16.00 i 18.00  nie będzie. Nie będzie też Mszy św. w Ciciborze.

Dodano: 18 Marzec 2019
Parafialne Misje Ewangelizacyjne 17-24.03.2019 rok

 

Jutro zaczynamy nasze parafialne Misje Ewangelizacyjne.

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.
Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Misjonarze, prowadzący nauki, rozważania i modlitwy misyjne kapłani doświadczeni w wierze, kapłani, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy Twojego życia!
Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.
Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.
Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.
Zaufaj Mu!
Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

Misje są wspaniałym, bogatym czasem. Chcielibyśmy, aby były one jak najbardziej owocne – mówił ks. prałat Janusz Onufryjuk, proboszcz naszej parafii.

 

Dodano: 16 Marzec 2019
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu-10.03.2019 r.

 

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu


Ksiądz Wojciech Hackiewicz jeden z naszych misjonarzy jest zwiastunem wielkich wydarzeń jakie czekają naszą wspólnotę.  Za tydzień rozpoczynamy PARAFIALNE MISJE JUBILEUSZOWE. Zaproszenie i program otrzymały wszystkie rodziny, gdyby jednak ktoś nie miał prosimy wziąć ze stolika za ławkami. Gorąco wszystkich zapraszamy.

W tym tygodniu nabożeństwa wielkopostne w.g. stałego porządku: w piątki Droga Krzyżowa  9.00 i 17.15 – dla dorosłych, 16.00 - dla dzieci, 18.40 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00 i o 17.40.

W ramach jałmużny wielkopostnej w bocznej kaplicy została przygotowana „skrzynia miłosierdzia”, do której można składać artykuły spożywcze i  chemiczne jako forma pomocy najbardziej potrzebującym. Wcześniej prosimy o zabranie toreb miłosierdzia i po napełnieniu złożyć do skrzyni.

W sobotę; 16 marca w Radzyniu Podlaskim odbędzie się IV Kongres Różańcowy diecezji siedleckiej.  Jeżeli dzisiaj zapisze się 15 osób z KŻR, pojedziemy busem.

Przyszła niedziela II wielkiego postu jest niedzielą pomocy Kościołowi w świecie „Ad gentes” - na ten cel będą zbierane ofiary do puszek.

Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej informuje, że trwa rekrutacja dla uczniów do klasy I, IV i VII na rok szkolny 2019/2020. Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu przy ul. Wyszyńskiego 53/55. Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.kspbp.pl

W bieżącym numerze Echa Katolickiego:

  • „Bóg – tak, Kościół – nie”, z czego wynika takie myślenie
  • O 40 dniach, które nam zostały dane, ale i zadane
  • Co dzieje się za granicą z ludźmi zwabionymi podstępem do pracy
  • Hartowanie to jeden z najtańszych sposobów wzmacniania odporności.


Modlitwa w intencji misji…   

W minionym tygodniu odeszli do Pana:  + Jakuszko Leokadia, Sucharzewska Teresa, Baczyński Jarosław……...

Dodano: 12 Marzec 2019
Wprowadzenie do Misji Ewangelizacyjnych - ks. kanonik Wojciech Hackiewicz 2019.03.10

 

 

Posłuhaj homilii ks. Kanonika Wojciecha Hackiewicza - misjonarza

Dodano: 10 Marzec 2019
Środa Popielcowa 06.03.2019 r.

 

6 marca (Środa Popielcowa) to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.
 
W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

 

Dodano: 06 Marzec 2019
Otrzyj Matce łzy - uratuj Ojcu syna 04.03.2019r

 

OTRZYJ MATCE ŁZY uratuj OJCU syn 

konferencja ks. Jacka 04.03.2019 r.

 

 

Dodano: 04 Marzec 2019
Ósma Niedziela Zwykła - 03.03.2019 r

 

Dzisiaj w parafii Narodzenia NMP o godz. 10.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji  żołnierzy wyklętych zwanych też żołnioerzami niezłomnyumi, byli oni wierni ojczyźnie do końca. Opierali się zbrojnie sowietyzacji Polski dla nich wojna nie skończyła się w 1945 r. Wyklęci przez komunistyczny system walczyli i ginęli za „Niepodległą”. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Dzisiaj rozpoczyna się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „ Młodzi trzeźwi i wolni”.

W poniedziałek, 4 marca święto św. Kazimierza, Królewicza, dzień imienin Pasterza diecezji, pamiętajmy o nim w modlitwie. W par. wojskowej na Dokudowskiej uroczystości odpustowe, suma o 17.00.

W środę rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. połączone z posypaniem głów popiołem o godz. 6.20, 7.00, 9.00, 16.00, 18.00 w Ciciborze o 17.00.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą być ograniczone co do ilości. Post ścisły obowiązuje wszystkich pomiędzy 18, a 60 rokiem życia.

W głębokim przeżywaniu W. Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W piątki Droga Krzyżowa 9.00 i 17.15 – dla dorosłych, 16.00 – dzieci, 18.40 – dla młodzieży. Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o 10.00 i 17.40.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczorowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne.

7 marca, w Szk.Podstawowej nr 9 w godz. 17.00 – 19.00 odbędzie się Dzień Otwarty, zaproszeni są rodzice  oraz ich 6 i 7 letnie dzieci.(szczegóły na plakacie)

10 marca rozpoczyna się w Szpakach Nowenna ku czci św. Józefa. (szczegóły na plakacie)

W Echu Kat:

  • O żołnierzach wyklętych zwanych niezłomnymi
  • Jak wychowywać młode pokolenie do życia w trzeźwości
  • O objawach uzależnienia
  • O czym powinni wiedzieć rodzice dwulatka bawiącego się telefonem
  • Z racji nadchodzącego Dnia Kobiet, odpowiedź: Czy kobieta, to slaba płeć?


W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Mariusz Pietruk i Marianna Kuszewska……

Dodano: 04 Marzec 2019

<<< [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] >>> ... z 123

Projekt i wykonanie Orange Computers