Odwiedzin: 340423
Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 130

PILNE - zmiany w uczestniczeniu w Mszy Świętej 24.03.2020r

 

W związku z najnowszym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Adoracja Najświętszego Sakramentu zostaje odwołana, a na Msze św. do kościoła będzie mogło wejść tylko 5 osób nie licząc obsługi i księży. Prosimy o stosowanie się do zaleceń Rządu i pozostać w domach to wszystko ma służyć wspólnemu Dobru.

 

Z pamięcią w modlitwie

Wasi duszpasterze.

Dodano: 24 Marzec 2020
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020 r.

 

W związku z trwającym zagrożeniem epidemią koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują środki ostrożności do jakich wzywają nas służby medyczne i władze państwowe. Do świątyni wchodzimy wejściem do zakrystii, nie więcej niż 50 osób. Reszta niech pozostanie w domu i korzystając z dyspensy uczestniczy w liturgii przez telewizję.

W naszej świątyni pozostało jeszcze do pomalowania prezbiterium dlatego z rana będą odprawione Msze św. o 6.20 i 7.00 z możliwością spowiedzi.  Od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i o 18.00 Msza św.

W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze św.:  6.20,  7.00,  9.00,  18.00. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży poczęty za sprawą Ducha św. w łonie Maryi Dziewicy, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

W tym dniu przypada Dzień Świętości Życia.  Przyjmujemy w Duchową Adopcję jedno dziecko i przez dziewięć miesięcy odmawiamy dziesiątek różańca i codzienną modlitwę. (możemy ją znaleźć w Internecie). Ze względu na zaistniałą sytuację, adopcję rozpoczynamy indywidualnie.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej o 20.30 w intencji oddalenia epidemii, w duchowej łączności z całą Polską i z nami.

 

Dodano: 22 Marzec 2020
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r.

 

Od dzisiaj zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa nie ma Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Nie będzie też rekolekcji.
Godziny Mszy św. pozostają bez zmian, może w nich uczestniczyć max 50 osób; pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje mszalne.
Ze względu na malowanie świątyni dopiero od piątku od godz.16.00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, będzie też okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.
Wszystkie spotkania grup parafialnych zostały odwołane. Dzieci prosimy o pozostanie w domu.
Sakrament Bierzmowania zostanie przeniesiony na inny termin.

W czwartek 19 marca obchodzimy Uroczystość św. Józefa. Polecajmy Jego wstawiennictwu nasze trudne sprawy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo przestrzegajmy zarządzeń władz państwowych i diecezjalnych, bez zbędnego szemrania. Bóg mówi do nas i dziś. Ufajmy Jego Słowom.

Spędzając więcej czasu w domu czytajmy prasę katolicką.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:  +  Julianna Czernkowska …

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 9 informuje:

Dodano: 15 Marzec 2020
2020.03.15 Msza Święta

 

Msza Święta w naszej parafii z godz. 7.00, którą odprawił nasz proboszcz ks. prałat Janusz Onufryjuk
W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem naszego biskupa siedleckiego o ograniczeniu wiernych w kościołach do 50 osób.

 

 Obejrzyj i uczestnicz

Dodano: 15 Marzec 2020
PILNE - zmiany w uczestniczeniu w Mszy Świętej 14.03.2020r

 

Dodano: 14 Marzec 2020
Zarządzenie Biskupa Siedleckiego w związku z pandemią koronawirusa

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
          KAZIMIERZA GURDY
    w związku z epidemią koronawirusa


 
Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diecezji Siedleckiej:

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a.   osobom w podeszłym wieku,

b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d.  osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej
i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje
Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. W czasie liturgii – do dnia 29 marca br. – należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego teraz zachęcam,

c.  znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głową, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f.  na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 
3. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią – w miarę swoich możliwości – nawiedzali kościoły na modlitwę osobistą. W związku z tym polecam duszpasterzom:

a.  aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 
4. Ponadto postanawiam, że do dnia 29 marca br.:

a. zawieszone zostają wszystkie pielgrzymki, w tym maturzystów na Jasną Górę, oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie,

b. zostają odwołane rekolekcje parafialne, z jednoczesną sugestią dla Księży Proboszczów, aby w tym czasie zorganizowali całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla chętnych. Przypominam, że czas wypełnienia obowiązku spowiedzi
i Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

c. zostają odwołane również rekolekcje zamknięte dla różnych grup, kursy dla narzeczonych, spotkania wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych, szczególnie z udziałem dzieci
i młodzieży,

d. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania w terminach, które były ustalone przed Świętami  Wielkanocnymi, przeniesione zostają na czas późniejszy,

e. odwołane zostają także – od niedzieli 15 marca br. do Świąt Wielkanocnych – misje ewangelizacyjne w parafiach naszej diecezji, a także zaplanowane wizytacje kanoniczne.

5. Zarządzam – zgodnie z Tradycją Kościoła – aby w całej diecezji po każdej Mszy św. śpiewać Suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…” o wygaśnięcie epidemii.

6. W zależności od ewentualnych kolejnych decyzji Konferencji Episkopatu Polski oraz władz świeckich, będą podejmowane dalsze decyzje.

Proszę wszystkich Diecezjan o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi np. poprzez pomoc w zakupach. Proszę również o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.

Z pasterskim błogosławieństwem
+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

 
Siedlce, dnia 12 marca 2020 r.

Dodano: 12 Marzec 2020
Spotkanie z rodzicami - odwołane

 W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa nie będzie niedzielnego spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

Dodano: 12 Marzec 2020
Więcej
Egzamin kandydatów do Bierzmowania ODWOŁANY

 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa sobotni egzamin kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zostaje odwołany.

 

Odwołane również zostają próby przed Bierzmowaniem

Dodano: 12 Marzec 2020
Druga Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2020 r.

 

W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmijmy  tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Ofiary składane do puszek przeznaczymy na ten cel.

W ramach jałmużny wielkopostnej w bocznej kaplicy przygotowaliśmy „skrzynię miłosierdzia”, do której można składać artykuły spożywcze i chemiczne jako formę pomocy najbardziej potrzebującym. Wcześniej weźmy torbę miłosierdzia i po napełnieniu złóżmy do skrzyni.

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach.   Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

W piątek, 13 marca, przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie prowadził Kościół prze burzliwe współczesne czasy.

Rekolekcje Wielkopostne, które będą jednocześnie renowacją misji przeprowadzą ci sami misjonarze co w roku ubiegłym, w dniach 20, 21, 22 marca. 

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki – 9.00 , 16.00 dzieci, 17.15, a w niedziele Gorzkie Żale po 10.00 i o 17.40.

W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne do koszyczka i na stół świąteczny, ofiary zostaną przekazane do Caritas w Siedlcach.

W Echu Kat. Jaką rolę kobiety w Kościele widział prymas Wyszyński -  Dlaczego warto być dobrym człowiekiem – Czym żyją misje.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:  + Antonina Barceluk …….. 

Dodano: 08 Marzec 2020
Dzień Kobiet 08.03.2020 r.

 

 

Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.
Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz w dziele szerzenia Królestwa Bożego!

Jan Paweł II

Dodano: 08 Marzec 2020

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 130

Projekt i wykonanie Orange Computers