Odwiedzin: 401757

Zako??czenie roku formacyjnego KSM


14 czerwca 2014  jako oddzia?? Katolickiego Stowarzyszenia M??odzie??y z naszej parafii zorganizowali??my Piesz? Pielgrzymk? M??odzie??y do Le??nej Podlaskiej. Rano pomimo ch??odu i zachmurzonego nieba zebrali??my si? pod plebani? po czym udali??my si? do ko??cio??a, aby zawierzy? bo??ej opiece nasz? w?drówk? w któr? chwil? pó??niej wyruszyli??my. Na pielgrzymkowym szlaku towarzyszy?? nam ??piew, taniec i rado??? z bycia razem, ale nie zabrak??o równie?? modlitwy.

Po dotarciu na miejsce udali??my si? na Msz? ??wi?t? podczas, której dzi?kowali??my Matce Naj??wi?tszej za szcz???liwie przebyt? drog? oraz za zmierzaj?cy ku ko??cowi rok wspólnej pracy, zabaw i formacji. Po zako??czonej Eucharystii ciesz?c si? pogod?, która znacznie si? poprawi??a udali??my si? za mury klasztoru, gdzie by?? czas na chwil? wspólnotowej rekreacji, kie??bask? z ogniska i ??piew.

W dobrym towarzystwie czas szybko mija, wi?c z pakietem nowych wspomnie?? powrócili??my do domów. Dzi?kujemy Bogu i wszystkim, którzy towarzyszyli nam w naszej pielgrzymce, ??yjemy nadziej?, ??e jeszcze uda nam si? powtórzy? te mi??e chwile.

<<< Powrót
Dodano: 28 Czerwiec 2014
Parafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSMParafia Honorata - Zako??czenie roku formacyjnego KSM
Projekt i wykonanie Orange Computers