Odwiedzin: 401757
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

NIE JESTE?? BOGIEM - Nocne Czuwanie M??odych w Kodniu
Gimnazjum NR 6 - NIE JESTE?? BOGIEM - Nocne Czuwanie M??odych w Kodniu

 
    21 wrze??nia 2012 r. odby??o si? pierwsze, a zarazem kolejne
   
Nocne Czuwanie M??odych pod has??em „Nie jeste?? Bogiem”.

Dodano: 24 Wrzesień 2012
Czytaj więcej
??wi?to Stanis??awa Kostki
Gimnazjum NR 6 - ??wi?to Stanis??awa Kostki

 
   
18 wrze??nia 2012 r. obchodzili??my wspomnienie
    ??w. Stanis??awa Kostki patrona dzieci i m??odzie??y.

Dodano: 24 Wrzesień 2012
Czytaj więcej
Ognisko w Drelowie
Gimnazjum NR 6 - Ognisko w Drelowie

 
     15 wrze??nia 2012 r. KSM z Drelowa
    
zorganizowa?? ognisko, na które otrzymali??my zaproszenie.

Dodano: 20 Wrzesień 2012
Czytaj więcej
XIX Og??lnopolski Festiwal muzyki chrze??cija??skiej ??Hosanna Festival?
Gimnazjum NR 6 - XIX Og??lnopolski Festiwal muzyki chrze??cija??skiej ??Hosanna Festival?


   2.09.2012 r.
m??odzie?? z naszej parafii wybra??a si? na
   XIX Ogólnopolski Festiwal
muzyki chrze??cija??skiej
  „Hosanna Festival” do Siedlec.

Dodano: 06 Wrzesień 2012
Czytaj więcej
Po??egnanie ks. Rafa??a
Gimnazjum NR 6 - Po??egnanie ks. Rafa??a


  19 sierpnia 2012
??egnali??my,
   po prawie 5 latach pos??ugi, ks. Rafa??a Kornilaka.

Dodano: 19 Sierpień 2012
Czytaj więcej
Dzie?? na wsi . . .
Gimnazjum NR 6 - Dzie?? na wsi . . .


   KSM to wspólnota która prawie si? nie rozstaje...
  Wakacje i piekna pogoda sprawi??y, ??e 10 lipca 2012 r.
  odwiedzili??my naszego koleg? w Kali??owie.

Dodano: 11 Lipiec 2012
Czytaj więcej
Jerycho M??odych 2012 w Pratulinie
Gimnazjum NR 6 - Jerycho M??odych 2012 w Pratulinie


   G??ówn? ide? spotkania jest „burzenie murów”,
   jakie odgradzaj?
cz??owieka od Boga i bli??niego.

 

Dodano: 24 Czerwiec 2012
Czytaj więcej
N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .
Gimnazjum NR 6 - N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .


    18/19 maja 2012
kolejny raz uczestniczyli??my NCM.
    Spotkanie po??wi?cone by??o
    roli S??owa Bo??ego w ??yciu chrze??cijanina.

Dodano: 19 Maj 2012
Czytaj więcej
Maj??wka w Ciciborze Du??ym
Gimnazjum NR 6 - Maj??wka w Ciciborze Du??ym


   05-06 maja 2012
KSM urz?dzi?? Majówk? w Ciciborze.
   Zaprosili??my na ni? tak??e miejscow? m??odzie??.

Dodano: 08 Maj 2012
Czytaj więcej
N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .
Gimnazjum NR 6 - N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .


   Kolejne N.C.M. odby??o sie 20/21 kwietnia 2012.
   Go??ciem specjalnym by?? ks. Marek Ba??was,
  
który od dziewi?ciu lat porusza si? na wózku inwalidzkim.


Dodano: 26 Kwiecień 2012
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Projekt i wykonanie Orange Computers