Odwiedzin: 401757
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Jerycho M??odych 2013 w Pratulinie
Gimnazjum NR 6 - Jerycho M??odych 2013 w Pratulinie


    W dniach 21-22 czerwca 2013 r. w Pratulinie odby?? si?
   IV Diecezjalny Zjazd M??odzie??y „Jerycho M??odych”.

Dodano: 25 Czerwiec 2013
Czytaj więcej
Majowe ??Nocne Czuwanie M??odych?
Gimnazjum NR 6 - Majowe ??Nocne Czuwanie M??odych?


    Majowe spotkanie przebiega??o
    pod has??em
„Wierz?, wi?c  jestem pobo??ny”.

Dodano: 21 Maj 2013
Czytaj więcej
KSM w Drelowie na ognisku....
Gimnazjum NR 6 -  KSM w Drelowie na ognisku....


    30 kwietnia 2013 r.
m??odzie?? z KSM-u
    wybra??a si? do Drelowa
    na ognisko integracyjne z tamtejsz? m??odzie???.

Dodano: 21 Maj 2013
Czytaj więcej
Droga krzy??owa ulicami naszej parafii 2013
Gimnazjum NR 6 -  Droga krzy??owa ulicami naszej parafii 2013   W pi?tek, 22 marca 2013 r. pomimo przenikliwego ch??odu
    odby??a si?
droga krzy??owa ulicami naszej parafii.

Dodano: 22 Marzec 2013
Czytaj więcej
KSM-owski SYLWESTER 2012
Gimnazjum NR 6 -  KSM-owski SYLWESTER  2012


   
    31.12.2012 r.
m??odzie?? z KSM-u
    zorganizowa??a
zabaw? sylwestrow?. 

Dodano: 09 Styczeń 2013
Czytaj więcej
Grudniowe Czuwanie M??odych w Kodniu
Gimnazjum NR 6 - Grudniowe Czuwanie M??odych w Kodniu

 
     „Nie daj si? zmanipulowa?!” t
e  s??owa
    by??y has??em przewodnim grudniowego czuwania.

Dodano: 17 Grudzień 2012
Czytaj więcej
Przyrzeczenia KSM-skie
Gimnazjum NR 6 - Przyrzeczenia KSM-skie


      W urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszech??wiata
     przyrzeczenia KSM-skie z naszej parafi z??o??yli:
     Daniel ?ojek i Micha?? Remiszewski. (25.11.2012)

Dodano: 25 Listopada 2012
Czytaj więcej
5 lat dzia??alno??ci KSM-u w naszej parafii
Gimnazjum NR 6 - 5 lat dzia??alno??ci  KSM-u w naszej parafii


    W sobot?,  17 listopada 2012 r.
    Katolickie Stowarzyszenie M??odzie??y
    obchodzi??o 5 rocznic? swojej dzia??alno??ci.

Dodano: 20 Listopada 2012
Czytaj więcej
Akademia z okazji ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci
Gimnazjum NR 6 - Akademia z okazji ??wi?ta Odzyskania Niepodleg??o??ci

  
   11 listopada 2012 m??odzie?? z KSM-u

   przedstawi??a akademi? zwi?zan? z
 
odzyskaniem niepodleg??o??ci przez nasz? Ojczyzn?.

Dodano: 13 Listopada 2012
Czytaj więcej
Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012
Gimnazjum NR 6 - Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012

       
   „Wierz?, bo zosta??em wybrany"
  
Zawierzyli??my siebie i ca??? noc Matce Bo??ej.

Dodano: 27 Październik 2012
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Projekt i wykonanie Orange Computers