Odwiedzin: 401757
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Dialog z b??. Janem Paw??em II
Gimnazjum NR 6 - Dialog z b??. Janem Paw??em II


   15 kwietnia 2012,
 w dniu instalacji relikwii b??. Jana Paw??a II
   postanowili??my w krótkim przedstawieniu
   przyblizy? parafianom fragmenty jego nauczania . . .

Dodano: 23 Kwiecień 2012
Czytaj więcej
Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012
Gimnazjum NR 6 - Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012


   30 marca 2012 
wyszli??my z krzy??em na ulice naszej parafii,
   aby da? innym czytelne ??wiadectwo,
   ??e chcemy pod???a? przez ??ycie za Jezusem Chrystusem . . .

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Czytaj więcej
N.C.M.
Gimnazjum NR 6 - N.C.M.


   W nocy 23/24 marca 2012 odby??o sie kolejne N.C.M.
   Po??wi?cone by??o tematowi wyj??cia na pustyni?.

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Czytaj więcej
Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku
Gimnazjum NR 6 - Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku


   W dniach 1-2 marca 2012 KSM z naszej parafii pomaga??
   w przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych
   w Zespole ??zkó?? Zawodowych nr 1 w Bia??ej Podlaskiej.

Dodano: 03 Marzec 2012
Czytaj więcej
KSM na kolejnym N.C.M.
Gimnazjum NR 6 - KSM na kolejnym N.C.M.


   
24 lutego 2012 do Kodnia przyjecha??o kilkaset m??odych osób.
  Tematem czuwania by??a akceptacja swoich ogranicze?? i wad

Dodano: 02 Marzec 2012
Czytaj więcej
Wiecz??r Chwa??y z . . . Kol?d?
Gimnazjum NR 6 - Wiecz??r Chwa??y z . . . Kol?d?


    8 stycznia 2012
, w ostatni dzie?? okresu Bo??ego Narodzenia
   spotkali??my si? w naszej parafialnej ??wi?tyni aby jeszcze raz
   pochylic si? nad tajemnic? obecno??ci Boga w??ród nas . . .

Dodano: 11 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Diecezjalny zjazd KSM
Gimnazjum NR 6 - Diecezjalny zjazd KSM


    20 listopada 2011 przyrzeczenie KSM-owskie
    z??o??y??o 8 osób z naszej parafii.

Dodano: 04 Styczeń 2012
Czytaj więcej
N.C.M. - po wakacyjnej przerwie...
Gimnazjum NR 6 - N.C.M. - po wakacyjnej przerwie...


    23 wrze??nia 2011
kolejny ju?? raz wzi?li??my udzia??
    w Nocnym Czuwaniu M??odych organizowanym w Kodniu.
    Tematem przewodnim by??o zawierzenie Bogu...

Dodano: 30 Grudzień 2011
Czytaj więcej
Wiecz??r Chwa??y ze ??w. Stanis??awem Kostk?
Gimnazjum NR 6 - Wiecz??r Chwa??y ze ??w. Stanis??awem Kostk?


   18 wrze??nia 2011
rozpocz?li??my w naszej parafii
   nowy rok formacyjny. By?? to wspania??y wieczór rado??ci,
  ??piewu, muzyki i modlitwy...

Dodano: 30 Grudzień 2011
Czytaj więcej
Spakuj plecak - zbi??rka przybor??w szkolnych dla ubogich dzieci
Gimnazjum NR 6 - Spakuj plecak - zbi??rka przybor??w szkolnych dla ubogich dzieci


   28 sierpnia 2011
zorganizowali??my
   zbiórk? przyborów szkolnych dla potrzebuj?cych dzieci

Dodano: 30 Grudzień 2011
Czytaj więcej

<<< [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 6

Projekt i wykonanie Orange Computers