Odwiedzin: 328373

Duchowe pielgrzymowanie 2015 r.

01 sierpnia z Białej Podlaskiej na pątniczy szlak wyruszyły trzy grupy pielgrzymkowe: 10 A, 10 B i 11. Ci, którzy z różnych powodów nie mogli wyruszyć pieszo na Jasną Górę, rozpoczęli pielgrzymowanie duchowe.

W naszej parafii każdego dnia gromadzimy się o godz. 20.00 na mszy świętej, po zakończeniu, której śpiewamy Hymn 35 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, a także Apel Jasnogórski oraz odmawiamy tajemnicę różańca świętego i modlitwę pielgrzyma.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani” (Ef 5, 21), dlatego naszym codziennym wieczornym spotkaniom modlitewnym towarzyszą rozważania na temat rodziny i powołania do życia w sakramentalnym małżeństwie. Pochylamy się także nad tajemnicą objawień Matki Bożej w Fatimie w związku z trwającą Wielką Nowenną Fatimska przed stuleciem objawień.
Spotkanie kończymy pieśnią wieczorną powierzając Bogu, przez ręce Maryi, miniony dzień i prosząc o dobrą szczęśliwą noc i „jutrzejszy lepszy dzień”.
 Wszystkich serdecznie zapraszamy! Jeszcze nie jest za późno, aby rozpocząć pielgrzymować duchowo razem z nami!

 

MODLITWA PIELGRZYMA
Wszechmogący Wieczny Boże, Ty niegdyś dla ludu wędrującego
przez pustynię byłeś wodzem i drogą, otaczaj opieką tych wszystkich,
którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym
Prowadzisz do siebie swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Marię Pannę
jako wzór do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.
AMEN


<<< Powrót
Dodano: 07 Sierpień 2015
Parafia Honorata -   Duchowe pielgrzymowanie 2015 r.
Projekt i wykonanie Orange Computers