Odwiedzin: 373020

Piesza Pielgrzymka Rodzin R????a??cowych do Le??nej Podlaskiej

 30 sierpnia 2015 w Le??nej Podlaskiej odby??a si? kolejna Diecezjalna Pielgrzymka ??ywego Ró??a??ca. W uroczysto??ciach wzi???o udzia?? kilka tysi?cy osób. Najliczniejsz? grup? pielgrzymkow? z Bia??ej Podlaskiej by??a grupa z parafii pw. B??ogos??awionego Honorata – liczy??a oko??o 800 osób. W uroczysto??ciach w Sanktuarium Maryjnym w Le??nej Podlaskiej uczestniczy?? prezydent miasta Dariusz Stefaniuk, który dla bialskich pielgrzymów  zorganizowa?? powrót do domu  autobusami komunikacji miejskiej.
 

 

 

 Wi?cej zdj?? - TUTAJ

 

 

<<< Powrót
Dodano: 30 Sierpień 2015
Parafia Honorata - Piesza Pielgrzymka Rodzin R????a??cowych do Le??nej Podlaskiej
Projekt i wykonanie Orange Computers