Odwiedzin: 399409

Sakrament BIERZMOWANIA - 7.03. 2011

 

 7 marca 2011 r. Jego Ekscelencja Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
udzieli?? naszej m??odzie??y Sakramentu Bierzmowania.


W imieniu rodziców Pa??stwo Jas??owscy powitali i poprosili Ks. Biskupa
o udzielenie Sakramentu Dojrza??o??ci Chrze??cija??skiej


Bo??e wszechmog?cy, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodzi??e?? te s??ugi swoje przez wod? i Ducha ??wi?tego
i uwolni??e?? ich od grzechu,
ze??lij na nich Ducha ??wi?tego Pocieszyciela,
daj im ducha m?dro??ci i rozumu,
ducha rady i m?stwa, ducha umiej?tno??ci i pobo??no??ci,
nape??nij ich duchem boja??ni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.   Amen.

 


Po Komuni ??w. w imieniu m??odzie??y Mateusz i Justyna
podzi?kowali Ks. Biskupowi za udzielenie  Bierzmowania
i wszystkim, którzy w??o??yli trud w przygotowanie uroczysto??ci.

Na zako??czenie zosta??y zrobione pami?tkowe zdj?cia

Publiczne Gimnazjum nr 6 - klasa III A Publiczne Gimnazjum nr 6 - klasa III BPubliczne Gimnazjum nr 6 - klasa III CPubliczne Gimnazjum nr 6 - klasa III D

Publiczne Gimnazjum nr 6 - klasa III EGimnazjum nr 2Gimnazjum w Ciciborze Du??ymUczniowie z pozosta??ych Gimnazjów w Bia??ej Podlaskiej

 Módlmy si? za tych, którzy przyj???i sakrament bierzmowania,
aby swoim s??owem i ??yciem ??wiadczyli o Jezusie Chrystusie.

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Sakrament BIERZMOWANIA - 7.03. 2011
Projekt i wykonanie Orange Computers