Odwiedzin: 328373

5 rocznica śmierci ks. Bernarda Waszczuka

 

Dzisiaj, 24 września przypada 5 rocznica śmierci 
ks. prałata Bernarda Waszczuka, który posługiwał w naszej parafii w latach 1992-2010

Msza Święta w jego intencji o godz. 18.00

 

 

 

Wspominając śp. ks. Prałata Bernarda Waszczuka w piatą rocznicę śmierci, dziękujmy Naszemu Bogu za dar kapłaństwa. Polecajmy w naszej modlitwie wszystkich naszych duszpasterzy, tych których powołał do siebie Nasz Pan i tych, którzy nam posługują.

Przypomnijmy sobie słowa wypowiedziane podczas uroczystości pogrzebowej.

...Gdy dzisiaj żegnamy kapłana, który wiernie służył w duszpasterstwie oraz sądzie biskupim, dziękujemy Bogu za dar jego życia i cierpienia. Oddajemy go w ręce Ojca. Jednocześnie odkrywamy, że każdy z nas jest posłany, by świadczyć wobec dzisiejszego świata, że można tracić siebie i należeć do Pana. Ufamy, że ks. Bernard cieszy się radością przebywania z Panem na wieki...

mówił - Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. 

  
...Można powiedzieć, że ks. prałat Bernard miał bogatą naturę. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości na piękno, przyrodę, poezję. Własnoręcznie przepisywał niektóre wiersze. Ponad darami natury widać było dary nadprzyrodzone, które ujawniły się w obliczu cierpienia. Podjął leczenie i walczył z chorobą nowotworową. Później spokojnie i dojrzale zgodził się na odejście do Pana. Okazywał mi przez wszystkie lata, począwszy mego wikariatu w Wisznicach wielką życzliwość. Wspierał mnie w podjęciu studiów. Dał mi cały zestaw książek pomocnych przy pisaniu doktoratu z prawa kanonicznego. Przez 20 lat spotykaliśmy się w atmosferze serdeczności. Odchodzą od nas bliscy ludzie. Za każdym razem stajemy się coraz bardziej samotni, ale z drugiej strony, każde odejście otwiera nas jeszcze bardziej na Boga. Szczególne podziękowanie chciałbym skierować do Pani Zofii Szymańskiej. W testamencie sporządzonym w 2003 roku Ksiądz Prałat napisał, że „ona uratowała moje życie”. Z pewnością miał na myśli ciężką przeprawę ze zdrowiem. Dała Pani piękne świadectwo troski o kapłana. Nie można tego zamknąć w słowach.    Po prostu dziękujemy. Niech Bóg Pani wynagrodzi... 

mówił ówczesny Wikariusz Generalny Siedleckiej Kurii ks. kan. Piotr Sawczuk.

    ...Dzisiejszy dzień jest szczególny, bo staje przed nami Chrystus i umacnia nas tajemnicą cierpienia i śmierci. Musimy przyznać, że śp. ks. Bernard był uczniem i nie bał się cierpienia. Ono było mu bliskie od 20 lat. Tak umiał je wpleść w codzienne życie, że nie brakowało mu radości i optymizmu. Choć Eucharystia ma zawsze charakter dziękczynienia, dzisiaj szczególnie dziękujemy Bogu za dar jego życia. Dziękujemy Ci za twoje 49 lat posługi kapłańskiej, że umiałeś nieść ciężar krzyża z Jezusem Chrystusem...        

                     

 

mówił proboszcz parafii bł. Honorata ks. kan. Janusz Onufryjuk 

 

<<< Powrót
Dodano: 24 Wrzesień 2015
Parafia Honorata - 5 rocznica śmierci ks. Bernarda WaszczukaParafia Honorata - 5 rocznica śmierci ks. Bernarda Waszczuka
Projekt i wykonanie Orange Computers