Odwiedzin: 401757

Wielki Czwartek 2011

 

Msz? ??wi?t? Wieczerzy Pa??skiej
rozpocz?li??my obchody ??wi?tego Triduum Paschalnego.
Wielki czwartek - to dzie?? ustanowienia sakramentów
Eucharystii i Kap??a??stwa.
Jest to okazja by wyrazi? nasz? wdzi?czno??? Bogu za te dary,
a kap??anom za ich pos??ug?.
Wszyscy nasi Duszpasterze stan?li tego dnia wokó?? o??tarza Pa??skiego
i wspólnie modlili si? za nas, a my za nich.
Bogu niech b?d? dzi?ki za ich pos??ug?...

Liturgi? Wielkiego Czwartku zako??czy??a
procesja z Naj??wi?tszym Sakramentem
do Miejsca Przechowania i wieczorna adoracja.

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Wielki Czwartek 2011
Projekt i wykonanie Orange Computers