Odwiedzin: 403516

??yczenia wielkanocne 2011 r.

 

KOCHANI  PARAFIANIE I GO??CIE!!!

 


   „Wielki Pi?tek to dzie?? ciemno??ci, 
   dzie?? bezrozumnej nienawi??ci, 
   dzie?? zabicia Sprawiedliwego!
   Ale Wielki Pi?tek, to nie ostatnie s??owo: 

   OSTATNIM S?OWEM

   JEST WIELKANOC,

   TRIUMF ??YCIA,

   ZWYCI?STWO DOBRA NAD Z?EM.

 

 

Wielka Sobota to dzie?? pustki, dzie?? l?ku i zagubienia,
dzie??, w którym wszystko wydaje si? sko??czone!
Ale Wielka Sobota nie jest ostatnim dniem:
OSTATNIM DNIEM JEST WIELKANOC,
??WIAT?O, KTÓRE NA NOWO ROZB?YSKA,
MI?O???, CO WSZELK? NIENAWI??? ZWYCI???A.”

(Droga Krzy??owa w Koloseum 2006)

Zarówno Wielki Pi?tek, jak i Wielka Sobota nie trwaj? wiecznie.
 One min???y. Nadesz??a niedziela.
NADESZ?A WIELKA NOC. NADESZ?O ZMARTWYCHWSTANIE.
??mier?, cierpienie, ból, smutek zosta??y pokonane.
Nie biegajmy wi?c z niepokojem wokó?? grobu Jezusa.
Nie stójmy trwo??liwie na jego progu.
WEJD?MY DO ??RODKA. ZOBACZMY, ??E JEST PUSTY.
ZOBACZMY I UWIERZMY. JEZUS ??YJE.
A wraz z Nim i my ??y? b?dziemy. Tylko z Nim.

Niech Jezus Zmartwychwsta??y nape??nia Wasze serca odwag?
w dawaniu o Nim ??wiadectwa.
B?d??cie blisko Jezusa! Oddajcie si? Jemu!
On b?dzie przez Was czyni?? rzeczy wielkie…
B?d??cie na co dzie?? ??wiadkami mi??o??ci!

B?OGOS?AWIONYCH ??WI?T ZMARTWYCHWSTANIA PA??SKIEGO
??YCZ? – DUSZPASTERZE


 

 

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - ??yczenia wielkanocne 2011 r.
Projekt i wykonanie Orange Computers