Odwiedzin: 404566

W oczekiwaniu na beatyfikacj?


W czwartek i pi?tek (28 i 29.04.) w naszej parafii na Mszach ??w. wieczorowych
wspominali??my osob? i pontyfikat S??ugi Bo??ego Jana Paw??a II.

Okoliczno??ciowe homilie wyg??osi?? ks. Rafa??,
opraw? muzyczna przygotowa??a scholka KSM-owska,
za?? uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Jana Paw??a IIzaprezentowali akademi? pt.

     

2 kwietnia w wigili? ??wi?ta Mi??osierdzia Bo??ego
odszed?? do domu Ojca – nasz rodak papie?? Jan Pawe?? II.
     

 

 

 

 

 

    Jutro w niedziel? Mi??osierdzia Bo??ego,
na placu ??w. Piotra w Rzymie Ojciec ??wi?ty Benedykt XVI
uroczy??cie wyniesie go do chwa??y o??tarzy.
B?dzie do wa??na chwila dla ca??ego Ko??cio??a i Polski.
     

 

 

 

    Beatyfikacja naszego umi??owanego papie??a niech b?dzie okazj?,
Aby jeszcze raz pochyli? si? nad jego nauczaniem,
Niech jego ??ycie b?dzie dla nas wzorem w d???eniu do ??wi?to??ci.
     

 

 

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - W oczekiwaniu na beatyfikacj?
Projekt i wykonanie Orange Computers