Odwiedzin: 379585

Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011

 

W pi?tek 24 czerwca 2011 ks. Proboszcz obchodzi?? dzie?? swoich imienin.
Swoj? wdzi?czno??? parafianie wyrazili w postaci ??ycze??.

??yczymy, aby Jezus Chrystus Najwy??szy kap??an
by?? wzorem do sk??adania z siebie ofiary mi??ej Bogu,
aby Duch ??wi?ty nieustannie umacnia?? i czyni?? otwartym na swoje natchnienia.
Niech Twoja pos??uga kap??a??ska jednoczy?? ludzkie serca
w jedn? Chrystusow? owczarni?.
??yczymy, Drogi ksi???e Proboszczu,  pogody ducha i wiele rado??ci ka??dego dnia,
aby u??miech cz?sto go??ci?? na Twojej twarzy.
??yczymy, aby s??u???c Chrystusowi i ludziom odnalaz?? Ksi?dz oaz? spokoju i spe??nienia. 
Niech Twoja pos??uga kap??a??ska w naszej wspólnocie przynosi obfite owoce.
By?? równie?? imieninowy cukierek...


Raz jeszcze AD MULTOS ANNOS!

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011
Projekt i wykonanie Orange Computers