Odwiedzin: 379585

Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim

 

Pani Paulina Matoszuk z paniami M. Konkol i B. Chudek
przygotowa??y przedstawienie pt.:
„Nasz wielki Polak – Prymas kardyna?? Stefan Wyszy??ski”.


Inscenizacja wykonana przez dzieci z ko??a teatralnego „Nadzieja”
przybli??y??a najwa??niejsze fakty z ??ycia i dzia??alno??ci Prymasa Polski.
Przedstawienie zosta??o przygotowane
w zwi?zku z prze??ywanym obecnie rokiem 
kardyna??a Stefana Wyszy??skiego.
W 2011 roku bowiem obchodzimy 110 rocznic? urodzin (ur. 3.08.1901 r)
oraz 30 rocznic? ??mierci (zm. 28.05.1981 r) tego wielkiego cz??owieka
pozostaj?cego w pami?ci ludzkiej jako Prymas Tysi?clecia.
 

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim
Projekt i wykonanie Orange Computers