Odwiedzin: 405818

Wizyta duszpasterska w najbli??szym tygodniu

  

Drodzy Parafianie!  Z rado??ci? w Panu oczekujemy na duszpasterskie spotkania z naszymi Parafianami podczas zwyczajowych kol?d. Celem tych spotka?? jest przede wszystkim przekazanie kap??a??skiego b??ogos??awie??stwa, które jest ??yczeniem dóbr najwa??niejszych, bo pochodz?cych od Boga i potrzebnych dla naszego zbawienia. Ju?? teraz dzi?kujemy za ka??dy gest ??yczliwo??ci, za go??cinno???, modlitw? i ofiary, które b?d? przeznaczone na cele parafialne. W najbli??szym czasie odwiedzimy mieszka??ców nast?puj?cych bloków:


PONIEDZIA?EK-
09. 01. 2012 r.
od godz. 15.30
ul. Terebelska 49 E (1 ks.)
ul. Terebelska 56 (1 ks.)
ul. Terebelska 66 (2 ks.)
ul. Terebelska 47 C (1 ks.)

od godz. 16.30

ul. Terebelska 49 C (1 ks.)
ul. Terebelska 74 (1 ks.)

WTOREK -
10. 01. 2012 r.
od godz. 15.30
ul. Terebelska 68  (2 ks.)
ul. Terebelska 70 (2 ks.)
ul. Terebelska 72 (1 ks.)

od godz. 16.30

ul. Terebelska 76 (1 ks.)
ul. Terebelska 80 (1 ks.)

??RODA - 11. 01. 2012 r.
od godz. 15.30
ul. Anny Jagiellonki 2 (2 ks.)
ul. Anny Jagiellonki 4 (1 ks.)
ul. Anny Jagiellonki 6 (1 ks.)
ul. Anny Jagiellonki 8 (2 ks.)
ul. Anny Jagiellonki 10 (1 ks.)

CZWARTEK - 12. 01. 2012 r.
od godz. 15.30
ul. Zygmunta Starego 1 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 2 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 3 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 5 (2 ks.)

od godz. 17.00

ul. Zygmunta Starego 7 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 10 (1  ks.)

PI?TEK- 13.01. 2012 r.
od godz. 15.30
ul. Zygmunta Starego 8 (2 ks.)
ul. Zygmunta Starego 9 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 11 (1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 12 (2 ks.)

od godz. 16.30

ul. Zygmunta Starego  14 (1 ks.)

SOBOTA -14.01. 2012 r.  
od godz. 9.00
ul. Zygmunta Starego 13
(1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 15
(1 ks.)
ul. Zygmunta Starego 16
(1 ks.)
ul. Radziwi????owska 7
(1 ks.)
ul. Radziwi????owska 9
(1 ks.)

od godz. 15.00

ul. Zygmunta Augusta 1
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta 3
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta 5
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta 7
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta 13
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta 15
(1 ks.)

PONIEDZIA?EK- 16.01. 2012 r.  
od godz. 15.30
ul. Królowej Jadwigi 2, 4, 6
(1 ks.)
ul. Królowej Jadwigi 3
(2 ks.)

od godz. 17.00

ul. Zygmunta Augusta  9
(1 ks.)
ul. Zygmunta Augusta  17
(1 ks.)

<<< Powrót
Dodano: 11 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Wizyta duszpasterska w najbli??szym tygodniu
Projekt i wykonanie Orange Computers