Odwiedzin: 405818

Katechezy neokatechumenalne

 

 

W niedziel? 15 stycznia 2012 r. 

o godz. 17.00 wyst?pi Zespó?? "Porozumienie" z Parczewa.

Wieczorem o godz. 19.00

pierwsza katecheza neokatechumenalna.

 

Nast?pne katechezy: 

CZWARTKI - godz. 18.40

NIEDZIELE - godz. 19.00

 

B?dzie to wyj?tkowy czas odkrywania,
jak bardzo nas kocha Bóg
daj?c nam ??wiat??o na histori? naszego ??ycia.
S? one szczególnie wa??ne dzisiaj -
kiedy dotyka nas tak wiele kryzysów.
Papie?? Benedykt XVI powiedzia??, i?? s? one pomoc?
na ??cie??kach naszej wiary,
która domaga si? nieustannego pog???bienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

<<< Powrót
Dodano: 15 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Katechezy neokatechumenalne
Projekt i wykonanie Orange Computers