Odwiedzin: 405818

Wpomnienia ks. Paw??a z pobytu u o. Marcina w Bracku

W miesi?cu lipcu 2011 roku wraz z grup? zapalonych motocyklistów pojechali??my nad Jezioro Bajka??
i przy okazji odwiedzili??my o. Marcina w Bracku.

Pokazuje par? filmików z miasta,
w którym o. Marcin pracuje.

  

 

Nasze motory, które co by nie mówi? spisa??y si? super.

Dla wyja??nienia s? takie motory

które psuj? si? i dalej si? nie pojedzie

i takie, które psuj? si? i dalej jad?.

 

 

Pomagali??my w piel?gnacji ogródka.
W tamtych warunkach o warzywa trzeba bardzo dba?
gdy?? okres wegetacji to zaledwie dwa miesi?ce.

Je??li si? ich dobrze nie wykorzysta

to jedzenia swojego nie b?dzie:)

 

 

Spojrzenie na miasto.

Bardzo nietypowe, ma zaledwie 50 lat.
Centrum do jakiego jeste??my przyzwyczajeni
u nas w Polsce, tu nie znajdziemy.

  

c. d.

 

Wjazd do parafii, w której o. Marcin pracuje.

Cho? miasto du??e, to ??atwo tam trafi? -

parafia po??o??ona jest przy ogromnym maszcie telefonicznym.

 

 

A to jeden z nied??wiadków, z których s??ynie Syberia.

Dosta?? cukierek i tak jak my,

wyci?gn??? z papierka i zjad??:)

 

 

Karmel, który o. Marcin budowa??.

Je??li kto?? s??ysza?? o jego historii to wie,

jak trudno by??o go zbudowa?.

 

 

To taka ma??a cz???? z wyjazdu,

wi?cej zdj?? mo??na zobaczy? na stronie:

www.zazuniak.pl

<<< Powrót
Dodano: 19 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Wpomnienia ks. Paw??a z pobytu u o. Marcina w Bracku
Projekt i wykonanie Orange Computers