Odwiedzin: 319452

Teksty piosenek, które dzieci przystepujące do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii będą śpiewać.

 
Kiedyś o Jezu

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim.

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował,
Za to Cię kochać na wieki chcę.

4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną być w niebie,
Kto nie chce dziecku podobnym być",
Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie!
Daj mi niewinnie do śmierci żyć!

5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
Gdy się rozstanę ze światem tym,
Zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie,
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.


Składamy Ci Ojcze to coś Ty nam dał

Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał;
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój,                                                                                                                                                             nasze myśli, słowa czyny, nasz trud i znój.

Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał;
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew,                                                                                                                                                            byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej.

Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał;
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas;                                                                                                                                                       krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas.

Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał;
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

Pan Jezus już się zbliża

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

O szczęście...

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.

O Szczęście...

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe.

O szczęście...


Jeden chleb

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.

Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.


JUŻ GOŚCISZ JEZU
 
1. Już gościsz Jezu, w sercu mym,
Dzień to jest szczęścia mego dniem,
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój,
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.

3. Jezu, pozostań w sercu mym,
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
Wytrwać w miłości Jezu Twej.


Oto jest dzień, który dał nam Pan


Oto jest dzień,
Oto jest dzień,
który dał nam Pan!
który dał nam Pan!
Weselmy się,
Weselmy się,
i radujmy się nim!
i radujmy się nim!

Oto jest dzień,
który dał nam Pan!
Weselmy się,
i radujmy się nim!

Oto jest dzień,
Oto jest dzień,
który dał nam Pan!

Oto jest dzień,
Oto jest dzień,
który dał nam Pan!
który dał nam Pan!
Weselmy się,
Weselmy się,
i radujmy się nim!
i radujmy się nim!

<<< Powrót
Dodano: 23 Kwiecień 2018
Projekt i wykonanie Orange Computers