Odwiedzin: 405818

Rocznica ??mierci ks. F. Blachnickiego

 

27 lutego 2012 roku Ruch ??wiat??o-??ycie
parafii b??. Honorata uroczy??cie obchodzi??
25 r. ??mierci za??o??yciela ruchu ks. Franciszka Blachnickiego.
Wieczór Chwa??y rozpocz???a Msza ??wi?ta,
której przewodniczy?? i homili? wyg??osi??
moderator rejonu Bia??a Podlaska -  ks. Pawe?? Zazuniak.
W  dalszej cz???? obchodów rocznicy
obejrzeli??my par? krótkich filmów

 


przypominaj?cych nam osob? ks. Franciszka.
Nast?pnie by??a dyskusja i dzielenie si? refleksjami
jakie nam przekaza?? nasz za??o??yciel.
Na zako??czenie odmówili??my modlitw? o rych??? beatyfikacj?
s??ugi Bo??ego ks. Franciszka Blachnickiego.  


<<< Powrót
Dodano: 29 Luty 2012
Parafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. BlachnickiegoParafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. Blachnickiego
Projekt i wykonanie Orange Computers