Odwiedzin: 399409

Podsumowanie rocznej pracy ch??ru 2012

 
1 lipca 2012 r. na sali katechetycznej
odby??o si? podsumowanie rocznej pracy chóru.
Dyrygentka - Pani Joanna nagrodzi??a chórzystów,
którzy sumiennie i gorliwie wype??niali swoje obowi?zki.

Za ca??oroczn? prac? zostali wyró??nieni:

chórzystka roku - KAROLINA LUBASZEWSKAwzorowa postawa chórzysty: 
MAGDA BANDZAREWICZ

HONORATA ?UKIJA??CZUK


SYLWIA SZYCHNIEWICZ


nagroda za kole??e??stwo - PATRYCJA ROMANIUK

 maskotka roku - KASIA ?UKIJA??CZUK 

WSZYSTKIM CHÓRZYSTOM I RODZICOM ??YCZYMY

CIEKAWYCH, UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI....

 

Warsztaty muzyczne w Serpelicach zosta??y odwo??ane.

DO ZOBACZENIA WE WRZE??NIU:)

 

 <<< Powrót
Dodano: 13 Lipiec 2012
Parafia Honorata - Podsumowanie rocznej pracy ch??ru 2012
Projekt i wykonanie Orange Computers