Odwiedzin: 401757

Droga krzy??owa po ulicach naszej parafii


15 kwietnia 2011 odprawili??my nabo??e??stwo Drogi Krzy??owej,

podczas którego przeszli??my po ulicach naszej parafii.

By??o to czytelne ??wiadectwo wierno??ci Bogu,


który w znaku krzy??a objawia nam swoja Mi??o???

i jest dla nas znakiem paschalnej nadziei i ??ród??em mocy.

Rozwa??ali??my s??owa Jana Paw??a II,

które wypowiedzia?? podczas Drogi Krzy??owej w Wielki Pi?tek 1989 roku...

Nie straci??y nic ze swojej aktualno??ci...


M??odzie?? z KSM przygotowa??a spektakl, który pozwoli?? modl?cym si?

przenie??? si? niejako 2000 lat wstecz i zobaczy? konaj?cego Jezusa...

 

 

<<< Powrót
Dodano: 30 Grudzień 2011
Parafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafiiParafia Honorata - Droga krzy??owa po ulicach naszej parafii
Projekt i wykonanie Orange Computers