Odwiedzin: 377665

Pielgrzymi dotarli do celu

 
Piesza Pielgrzymka Podlaska sk??ada??a si? z 27 grup.
Najd??u??ej, bo od 31 lipca szli p?tnicy z grupy w??odawskiej, pokonuj?c 413 km.
Z diecezji siedleckiej na Jasn? Gór? pielgrzymowa??o blisko 4 tys. osób.

Pos??ugiwa??o im 74-ech kap??anów, 39-ciu alumnów,
8-em sióstr i 8 – miu braci zakonnych.


O zdrowie pielgrzymów dba??o 9 – ciu lekarzy i 101 piel?gniarek.

Nad bezpiecze??stwem czuwa??o 249 osób ze s??u??by porz?dkowej,

za?? s??u??b? muzyczn? tworzy??o 366-ciu p?tników.    


Cz???? pielgrzymów z diecezji siedleckiej oraz z innych diecezji,
którzy dzi?? przyb?d? na Jasn? Gór? pozostanie tam
do jutrzejszych uroczysto??ci odpustowych
Wniebowzi?cia Naj??wi?tszej Maryi Panny.

<<< Powrót
Dodano: 14 Sierpień 2012
Parafia Honorata - Pielgrzymi dotarli do celu
Projekt i wykonanie Orange Computers