Odwiedzin: 373020

Dzie?? skupienia Legionu Maryi


12 listopada 2011 Legion Maryi z naszej parafii
prze??ywa?? swój dzie?? skupienia.Przyby??o do nas kilkudziesi?ciu legionistów
z okolicznych parafii, aby wspólnie si? modli?.

Podczas oficjalnej cz???ci drogich go??ci przywita??
Proboszcz - ks. kan. Janusz Onufryjuk,

konferencj? po??wi?cona kardyna??owi Stefanowi Wyszy??skiemu
wyg??osi?? ks. Stanis??aw Chod??ko,
za?? podczas Eucharystii homil? wyg??osi?? ks. Rafa?? Kornilak.

Po wspólnej modlitwie spotkali??my si? przy ciastku w salce parafialnej.


 Dziekujemy Bogu za wspólna modlitw?
i do??wiadczenie blisko??ci we wspólnocie.

 

 

<<< Powrót
Dodano: 30 Grudzień 2011
Parafia Honorata - Dzie?? skupienia Legionu Maryi
Projekt i wykonanie Orange Computers