Odwiedzin: 399409

Spotkanie popielgrzymkowe

 
W niedziel?, 23 wrze??nia 2012 r.
odby??o si? spotkanie popielgrzymkowe grupy 10 A.
Spotkanie rozpocz?li??my od Mszy ??w. w naszej parafii,
której przewodniczy?? przewodnik grupy ks. Marcin Budzy??ski,
a homili? wyg??osi?? ks. Wies??aw.
Po Eucharystii udali??my si? do O??rodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.
Tam wspólnie ogl?dali??my zdj?cia z p?tniczego szlaku.

Ka??dy móg?? pocz?stowa? si? pyszn? kie??bask? z grilla.Na koniec zgodnie z tradycj? wspólne zdj?cie.

<<< Powrót
Dodano: 24 Wrzesień 2012
Parafia Honorata - Spotkanie popielgrzymkowe
Projekt i wykonanie Orange Computers