Odwiedzin: 399409

??wi?to z okazji dnia ??w. Cecylii 2012

 

Dnia 22 listopada 2012 ju?? po raz kolejny
nasz parafialny chór „Cantores Honorati”
obchodzi?? swe ??wi?to z okazji dnia ??w. Cecylii.
Nasi chórzy??ci postanowili uczci? ??piewem ??w. Cecyli?
25 listopada 2012 r. w Uroczysto??? Chrystusa Króla Wszech??wiata.

Uroczystej Mszy ??w. o godz. 13.00 przewodniczy?? i homili? wyg??osi??
nasz ks. proboszcz Janusz Onufryjuk.Po zako??czonej homilii ksi?dz proboszcz pob??ogos??awi?? stroje chóralne
naszym siedmiu nowym chórzystom, nast?pnie rodzice pomogli
po raz pierwszy za??o??y? swoim dzieciom strój.


Nasz chór zadba?? o uroczyst? liturgi? i ??piew podczas Mszy ??w.
Po zako??czonej Eucharystii ksi?dz proboszcz ??yczy?? naszym wszystkim chórzystom,
aby potrafili na wzór patronki ??w. Cecylii przez wspólny ??piew
odwa??nie g??osi? swoj? wiar?, by potrafili czerpa? wiele rado??ci
ze wspólnego ??piewania na chwa??? Pana Boga i ludziom.


Nast?pnie odby?? si? koncert chóru przygotowany i poprowadzony
przez dyrygentk? pani? Joann? Centkowsk?,
przy organach akompaniowa?? pan organista Hubert Kucharski. Wyst?p naszych chórzystów zosta?? nagrodzony gromkimi brawami i podzi?kowaniami.
Po d??ugim i wyczerpuj?cym ??piewaniu nasi chórzy??ci udali si? do salki
na agap?, aby ??wi?towa? wspólnie swoje ??wi?to do pó??nych godzin wieczornych.


??yczymy wszystkim naszym chórzystom z okazji ich ??wi?ta,
aby poprzez swój ??piew rozwijali swoje talenty,
aby w swoim ??piewie potrafili poznawa? na nowo Pana Boga.

 Zobacz fragmenty koncertu:


 

<<< Powrót
Dodano: 01 Grudzień 2012
Parafia Honorata - ??wi?to z okazji dnia ??w. Cecylii 2012
Projekt i wykonanie Orange Computers