Odwiedzin: 399410

Ch??r na wakacjach w Tr??jmie??cie

 Czas lata jest doskona??? okazj? do aktywnego wypoczynku.
Chór parafii b??. Honorata skorzysta?? z wakacyjnej przerwy
i w dniach 11 – 16. 07. 2011 r. po raz kolejny
uda?? si? na wspólny, zas??u??ony odpoczynek.
Celem wspólnego wyjazdu by??o Trójmiasto,
gdzie poza wypoczynkiem na pla??y i korzystaniem z uroków ba??tyckiego morza,
m??odzie?? i dzieci mog??a zwiedza? i poznawa? zabytki Gda??ska, Gdyni i Sopotu.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu poznawali flor? i faun? Morza Ba??tyckiego
i nie tylko, odwiedzaj?c
Oceanarium w Gdyni i Fokarium na Helu. 
Poza Trójmiastem m??odzi adepci muzyki religijnej odwiedzili zamki w Malborku i Nidzicy,
oraz po raz kolejny pokonali wojska krzy??ackie na polach Grunwaldu.
Organizatorami wspólnego wyjazdu byli:
Biuro podró??y Mario Presto oraz Ks. Wies??aw Mu?ka i Pani Joanna Centkowska,
na co dzie?? opiekunowie chóru od strony duchowej i wokalno – technicznej.
Patrz?c na u??miechni?te i zadowolone twarze cz??onków zespo??u „Cantores Honorati”
mo??na ??mia??o stwierdzi?, ??e wspólny wyjazd by?? bardzo udany.

Zamek w Nidzicy

A kto by?? niegrzeczny ......


...zosta?? zakuty w dyby

Na polach Grunwaldu - do boju na Krzy??aków..

Katedra w Oliwie
W Sopocie
Rozgrzewka i ostatnie wskazówki ratownika...

I k?piemy si? w Ba??tyku...Westerplatte


<<< Powrót
Dodano: 05 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Ch??r na wakacjach w Tr??jmie??cie
Projekt i wykonanie Orange Computers