Odwiedzin: 377666

Nasza grupa 10 a na Jasnej G??rze - 14.08.2013

 

SPOTKANIE Z MATK? NA JASNEJ GÓRZE

XXXIII Piesza Pielgrzymka Podlaska
dotar??a dzi?? 14 sierpnia 2013 r.  na Jasn? Gór?.
P?tnicy z diecezji siedleckiej w?drowali
pod has??em „Jeste??cie ??wiat??em ??wiata” .
U jasnogórskiego szczytu pielgrzymów
powita?? biskup pomocniczy naszej diecezji Piotr Sawczuk
i kierownik Pielgrzymki ks. Piotr Wojdat.


W naszej grupie 10 A pielgrzymowa??o 110 p?tników.

 


Najd??u??ej, bo od 31 lipca szli p?tnicy z grupy w??odawskiej, pokonuj?c 413 km.
Z diecezji siedleckiej na Jasn? Gór? pielgrzymowa??o ponad 3,5 tys. osób.
Pos??ugiwa??o im 72-óch kap??anów, 24 ech alumnów, pi?? sióstr i braci zakonnych.
O zdrowie pielgrzymów dba??o 9 – ciu lekarzy i 97 piel?gniarek.
Nad bezpiecze??stwem czuwa??y 243 osoby ze s??u??by porz?dkowej,
za?? s??u??b? muzyczn? tworzy??o 360 osób. 

Przewodnikiem naszej gr. 10 A by?? ks. ?ukasz Borowski. 

FOTO RELACJE Z TRASY PIELGRZYMKOWEJ 2013Matko Bo??a, Niepokalana Maryjo!
Tobie po??wi?cam cia??o i dusz? moj?, wszystkie modlitwy i prace,
Rado??ci i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaj? si? Tobie w niewol? mi??o??ci.
Pozostawiam Ci zupe??n? swobod? pos??ugiwania si? mn? dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Ko??cio??owi ??wi?temu, którego jeste?? Matk?.
Chc? odt?d czyni? wszystko z Tob?, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, ??e w??asnymi si??ami niczego nie dokonam.
Ty za?? wszystko mo??esz, co jest wol? Twego Syna i zawsze zwyci???asz.
Spraw wi?c, Wspomo??ycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i ca??a Ojczyzna
by??a rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

<<< Powrót
Dodano: 14 Sierpień 2013
Parafia Honorata - Nasza grupa 10 a na Jasnej G??rze - 14.08.2013
Projekt i wykonanie Orange Computers