Odwiedzin: 399409

Nasza parafia w obiektywie - rok 2010

 
Wydarzenia parafialne w roku 2010 (archiwum)

Diecezjalny op??atek Domowego Ko??cio??a – W??odawa (02.01.)
Kulig oazowy (10.01.)
Wspólne kol?dowanie...( 23.01.)
Koncert Galowy XX Spotka?? z Kol?d? (31.01.)
Bezalkoholowy Bal Karnawa??owy 2010
Sakrament Bierzmowania (11.03.2010)
Wielki Czwartek (01.04.)
Wielki Pi?tek - (02.04.)
Wielka Sobota - (3.04.)
Rezurekcja (4.04.2010)
M??odzie?? oazaowa w Bia??owie??y i Garbarce (01.05.)
Lektorski Turniej Pi??ki No??nej (15.05.)
Rozpocz?cie sezonu motocyklowego (25.05.2010)
Wr?czenie legitymacji cz??onkom SKC (25.04.2010)
Wystawa o ks. Jerzym Popie??uszce (25.05.)
Akademia po??wi?cona S??udze Bo??emu ks. Jerzemu Popie??uszce (1.06.)
Procesja Bo??ego Cia??a (03.06.2010)
Mamy nowych ministrantów...(16.06.)
Koczowisko ministranckie diecezji siedleckiej (19.06.)
Po??wi?cenie mozaiki b??. M?czenników Podlaskich (20.06.2010)
Imieniny Proboszcza ks. kan. Janusza (24.06.)
Dzie?? imienin ks. Paw??a (29.06.)
Zanim wyruszymy - przygotowania do XXX PPP (31.07.2010)
Wyj??cie XXX PPP na Jasna Gór? z naszej parafii (1.08.)
Odwiedzili??my Pielgrzymów na trasie - (2.08.)
Kolejny Apel Pielgrzymkowy - (06.08.)
Kolejne filmy z Pielgrzymki... (09.08.)
Coraz bli??ej celu... odwiedziny Pielgrzymów (12.08.)
Doszli na Jasn? Gór? (14.08.2010)

Ostatni Apel Duchowej Pielgrzymki (14.08.)
Nowe filmy z PPP na Jasn? Gór? (17.08.2010)
Biografia Ks. pra??ata Bernarda Waszczuka (24.09.2010)
Urocz. pogrzebowe ks. pra??ata Bernarda Waszczuka (27.09.2010)
Spotkania popielgrzymkowe gr. 10 A (19.09.)
Spotkania z ks. Markiem Dziewieckim (30.09.)
Odpust ku czci naszego patrona - b??. Honorata (17.10.2010)
20 lat parafii p.w. b??. Honorata w Bia??ej Podlaskiej (14.10.)
??wi?to Odzyskania Niepoleg??o??ci (11.11.)
Jak ??yje Ko??ció?? na Syberii - ks. Marek Ja??kowski (21.11.)
Za nami rekolekcje adwentowe (20.12.2010)
Akcja „Rodzina-Rodzinie” (20.12.2010)
Wieczerza wigilijna (21.12.2010)
??yczenia na Uroczysto??? Bo??ego Narodzenia (25.12.)
Marsz ??ycia (28.12.2010)

<<< Powrót
Dodano: 26 Październik 2013
Parafia Honorata - Nasza parafia w obiektywie - rok 2010
Projekt i wykonanie Orange Computers