Odwiedzin: 373020

XII marsz w obronie ??ycia - 2009 r.

 

 XII  MARSZ W OBRONIE ??YCIA 

          „przysz??o??? cywilizacji europejskiej zale??y
     od stanowczej ochrony i promowania warto??ci ??ycia"
 
                                                                  Jan Pawe?? II 


Domowy Ko??ció?? – ga????? rodzinna Ruchu ??wiat??o – ??ycie  ju?? po raz XII
organizuje na terenie naszego miasta Bia??a Podlaska Marsz w obronie ??ycia.

Odb?dzie si?  on w poniedzia??ek 
28 grudnia 2009 roku  w ??wi?to M??odzianków.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich cz??onków wspólnot i organizacji katolickich,
kap??anów, ca??e rodziny, dzieci, m??odzie??, studentów, wychowawców
i wszystkie osoby, którym le??y na sercu troska o poszanowanie  ludzkiego ??ycia -
do wzi?cia udzia??u w tym  Marszu.

Rozpocznie si? on Msz? ??wi?t? w Ko??ciele Narodzenia NMP
(przy ul. Brzeskiej) o godz. 18.00  a nast?pnie
uczestnicy przejd?  procesyjnie ulicami miasta
do ko??cio??a ??w. Antoniego (przy ul. Narutowicza), 

gdzie zostanie odprawione nabo??e??stwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko ??yciu.

Manifestacj? zako??czy czuwanie przed Naj??wi?tszym Sakramentem i Apel Jasnogórski.

We??my udzia?? w tym wydarzeniu daj?c ??wiadectwo swego poparcia
dla obrony ??ycia  ludzkiego od pocz?cia do naturalnej ??mierci.


Para Rejonowa Domowego Ko??cio??a - Anna i Józef  Bandzarewiczowie
Moderator Rejonowy Domowego Ko??cio??a - Ks. Pawe?? Zazuniak

 

 

 RELACJA Z MARSZU ??YCIA  cz. 1

 

  RELACJA Z MARSZU ??YCIA  cz. 2

 

 

<<< Powrót
Dodano: 06 Styczeń 2012
Parafia Honorata - XII marsz w obronie ??ycia - 2009 r.
Projekt i wykonanie Orange Computers