Odwiedzin: 373020

Solidarna pomoc: Rodzina-rodzinie

 


W ubieg??? niedziel? (grudzie?? 2010) odby??a si? akcj? „rodzina-rodzinie”
w której przynosili??my produkty spo??ywcze do ko??cio??a
dziel?c si? nimi z potrzebuj?cymi.


Z zebranych darów pomoc otrzyma??o 33 rodziny.

 Dzi?kujemy za przejaw mi??o??ci i solidarno??ci,
jak równie?? pragniemy przekaza? wyrazy wdzi?czno??ci
od obdarowywanych rodzin dla wszystkich,
którzy przyczynili si? do tej akcji.
Wyrazy podzi?kowania sk??adamy ks. Paw??owi oraz
Domowemu Ko??cio??owi i Legionowi Maryi.

 

<<< Powrót
Dodano: 06 Styczeń 2012
Parafia Honorata - Solidarna pomoc: Rodzina-rodzinie
Projekt i wykonanie Orange Computers