Odwiedzin: 327098

Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Zaproszenie
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

„Bóg … Pan życia powierzył ludziom  wzniosłą posługę świętości życia,
którą człowiek powinien wypełniać w sposób godny” (KKK poz. 2271)

W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni - nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję.

Zasady Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym rodzicem tego dziecka.

Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara lub wyrzeczenie – np. Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, post, walka z nałogiem, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy.

Każdy, komu nieobojętne jest życie tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych istot, może złożyć ten dar miłości miłosiernej i przez duchową adopcję ocalić od śmierci nienarodzone dziecko.      

 

W naszej parafii można podjąć Duchową Adopcję
w sposób uroczysty w Dzień Świętości Życia
przypadający w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
       

Osoby, które chciałyby wziąć udział w tej modlitwie,
zapraszamy do rozpoczęcia jej wspólnotowo wraz z innymi,
w naszym kościele w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
w dniu 25 marca 2014 r. (wtorek) podczas  Mszy św. o godz. 18.00.

Prosimy przynieść ze sobą świece,
które będą zapalone w czasie składania przyrzeczeń.

    Na stoliku za ławkami będą wyłożone deklaracje adopcyjne,
obrazki z modlitwą adopcyjną oraz Księga Obrony Życia.
    Deklaracje po wypełnieniu pozostawiamy sobie,
a fakt podjęcia duchowej adopcji upamiętniamy w Księdze Obrony Życia,
wpisując swoje imię i nazwisko.
    Wpisu do Księgi dokonujemy każdorazowo podejmując adopcję.

TRIDUUM przed Dniem Świętości Życia rozpoczniemy
od dnia 22 marca 2014 r. (sobota)  codzienną Mszą św. o godz. 18.00
oraz modlitwami w intencji dzieci poczętych.
I tak:

 • w sobotę (22.03.) po Mszy św. wieczorowej
  odmówimy różaniec w intencji obrony życia,

 • w niedzielę (23.03.) o godz. 17.45 nabożeństwo
  Gorzkich  Żali ofiarujemy w intencji poszanowania życia,

 • w poniedziałek (24.03.) po Mszy św. Wieczorowej
  nabożeństwo eucharystyczne w obronie życia nienarodzonych.
          

Zachęcamy jak najliczniej do włączenia się
w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
        Niech Duch Święty natchnie nasze serca ku temu wielkiemu dziełu.
Diakonia Życia Domowego Kościoła


<<< Powrót
Dodano: 15 Marzec 2014
Parafia Honorata - Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Projekt i wykonanie Orange Computers