Odwiedzin: 399409
Chór Cantores Honorati

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] >>> ... z 3

Zako??czenie rocznej pracy z ch??rem 2011
Gimnazjum NR 6 - Zako??czenie rocznej pracy z ch??rem 2011


   29 czerwca 2011 - nasz chór wybra?? si? na grila,
   podczas którego odby??o si? podsumowanie rocznej pracy chóru.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Koncert ku czci Matki Bo??ej
Gimnazjum NR 6 - Koncert ku czci Matki Bo??ej

 
   W niedziel? 29 maja 2011 r. odby?? si? koncert
   ku czci Matki Bo??ej
wykonany przez nasz parafialny chór.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Nasz ch??r w Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego
Gimnazjum NR 6 - Nasz ch??r w Sanktuarium Mi??osierdzia Bo??ego

 
    W pi?tek 18 marca 2011 r. przedstawiciele
    naszego chóru wyjechali
do Krakowa.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Szlakiem jedno??ci wiary - wyjazd z ch??rem
Gimnazjum NR 6 - Szlakiem jedno??ci wiary - wyjazd z ch??rem

 
    W drugim tygodniu ferii nasi chórzy??ci
    wybrali sie na pielgrzymk? szlakiem jedno??ci i wiary.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Uroczysto??? ??w. Cecylii 2010 r.
Gimnazjum NR 6 - Uroczysto??? ??w. Cecylii 2010 r.

 
    27 listopada 2010 r. wspominali??my
    ??w. Cecyli? - patronk? muzyki ko??cielnej.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Powakacyjny wyjazd do Huszczy
Gimnazjum NR 6 - Powakacyjny wyjazd do Huszczy


     We wrze??niu 2010 r. nasz chór m??odzie??owy
      wybra?? si? do lasu niedaleko Huszczy.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Wakacyjny wyjazd do Pyz??wki 2010 r.
Gimnazjum NR 6 - Wakacyjny wyjazd do Pyz??wki  2010 r.

 
     
Wakacje to czas wypoczynku,
   nasi chórzy??ci w poniedzia??ek wzrusyzli do Pyzówki.

 

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Historyczne wydarzenie w naszym mie??cie - Pueri Cantores
Gimnazjum NR 6 - Historyczne  wydarzenie w naszym mie??cie - Pueri Cantores

 
   W dniu 30 czerwca 2010.  mieszka??cy miasta
   mieli okazj? podziwia? wyst?py chórów
    z ró??nych regionów Polski.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
Podsumowanie rocznej pracy ch??ru
Gimnazjum NR 6 - Podsumowanie rocznej pracy ch??ru


   27.06.2010 w Rakowiskach mia??o miejsce
podsumowanie
   rocznej pracy i formacji  naszych parafialnych s??owików.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej
XVI Podlaski Festiwal Pie??ni Maryjnej 2010
Gimnazjum NR 6 - XVI Podlaski Festiwal Pie??ni Maryjnej 2010

 
   Nagroda g??ówna
Grand Prix Festiwalu
   przypad??o w udziale
   po raz drugi chórowi z naszej parafii.

Dodano: 05 Styczeń 2012
Czytaj więcej

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] >>> ... z 3

Projekt i wykonanie Orange Computers