Odwiedzin: 399409
Aktualności

<<< [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] >>> ... z 158

Zdj?cia - Sakrament Bierzmoawania.
Parafia Honorata - Zdj?cia - Sakrament Bierzmoawania.

 
    15 marca 2012 roku w naszej parafii
    206 osób przyj???o Sakrament Bierzmowania.  

     Sakramentu tego udzieli?? Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski.

Dodano: 16 Marzec 2012
Więcej
Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku
Parafia Honorata - Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku


   W dniach 1-2 marca 2012 KSM z naszej parafii pomaga??
   w przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych
   w Zespole ??zkó?? Zawodowych nr 1 w Bia??ej Podlaskiej.

Dodano: 03 Marzec 2012
Więcej
KSM na kolejnym N.C.M.
Parafia Honorata - KSM na kolejnym N.C.M.


   
24 lutego 2012 do Kodnia przyjecha??o kilkaset m??odych osób.
  Tematem czuwania by??a akceptacja swoich ogranicze?? i wad

Dodano: 02 Marzec 2012
Więcej
Kalendarz oazowicza...
Parafia Honorata - Kalendarz oazowicza...

 
    Co robi? oazowicze w miesi?cu marcu?

Dodano: 01 Marzec 2012
Więcej
Rocznica ??mierci ks. F. Blachnickiego
Parafia Honorata - Rocznica ??mierci ks. F. Blachnickiego

    
     27 lutego 2012
roku Ruch ??wiat??o-??ycie
     uroczy??cie obchodzi?? 25 rocznic? ??mierci
    za??o??yciela ruchu
ks. Franciszka Blachnickiego.

Dodano: 29 Luty 2012
Więcej
Egzamin centralny do bierzmowania
Parafia Honorata - Egzamin centralny do bierzmowania

  W ??rod?, 29 lutego 2012 r. m??odzie?? gimnazjalna
  klas trzecich zda??a centralny egzamin do bierzmowania.

Dodano: 29 Luty 2012
Więcej
Droga Krzy??owa
Parafia Honorata - Droga Krzy??owa


    M???czy??ni z Domowego Ko??cio??a poprowadzili Drog? Krzy??ow?,
    która by??a po??wi?cona wszelkim uzale??nieniom
    a w szczególno??ci uzale??nieniu od alkoholu.

Dodano: 26 Luty 2012
Więcej
SPOTKANIE PO ZIMOWISKU
Parafia Honorata - SPOTKANIE PO ZIMOWISKU

 

      Zapraszamy uczestników i rodziców
      na wspomnienie o tegorocznym zimowisku.

Dodano: 22 Luty 2012
Więcej
Ostatnie chwilie na feriach zimowych
Parafia Honorata - Ostatnie chwilie na feriach zimowych

   
    To juz dos??ownie ostatnie chwile
    naszego zimowego pobytu w Murzasichle.

Dodano: 11 Luty 2012
Więcej
Zimowy wypoczynek..
Parafia Honorata - Zimowy wypoczynek..

  
    Czwartek by?? dniem wolnym od jazdy na nartach.
   Odwiedzili??my za to ciekawe miejsca.

Dodano: 10 Luty 2012
Więcej

<<< [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] >>> ... z 158

Projekt i wykonanie Orange Computers