Odwiedzin: 399409
Aktualności

<<< [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] >>> ... z 158

Wielkopi?tkowe Medytacje
Parafia Honorata - Wielkopi?tkowe Medytacje


   Wielki Pi?tek to czas szczególnego skupienia.
   Ca??y Ko??ció?? rozwa??a M?k? Jezusa Chrystusa.
   W naszej parafii wielokrotnie odprawiali??my Drog? Krzy??ow?,
   a do niektórych rozwa??a?? warto cz?sto wraca?...

Dodano: 05 Kwiecień 2012
Więcej
TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI PI?TEK - 6.04. 2012
Parafia Honorata - TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI PI?TEK - 6.04. 2012


  Dzie??, w którym wspominamy
m?k?
  i ??mier? Chrystusa za zbawienie ??wiata.

Dodano: 05 Kwiecień 2012
Więcej
TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK - 5.04. 2012
Parafia Honorata - TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK -  5.04. 2012

   
   
WIELKI CZWARTEK - dzie?? ustanowienia
   Sakramentu Kap??a??stwa i Eucharystii.

  

 

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
??yczenia dla naszych Kap??an??w
Parafia Honorata - ??yczenia dla naszych Kap??an??w


    Serdecznie dzi?kujemy wszystkim Parafianom
   za dzisiejsze ??yczenia, modlitw?, kwiaty
   i wszelkie gesty ??yczliwo??ci. Duszpasterze

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii
Parafia Honorata - Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii

 
   Liturgia tego dnia jest pami?tk?
   uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012
Parafia Honorata - Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012


   30 marca 2012 
wyszli??my z krzy??em na ulice naszej parafii,
   aby da? innym czytelne ??wiadectwo,
   ??e chcemy pod???a? przez ??ycie za Jezusem Chrystusem . . .

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
N.C.M.
Parafia Honorata - N.C.M.


   W nocy 23/24 marca 2012 odby??o sie kolejne N.C.M.
   Po??wi?cone by??o tematowi wyj??cia na pustyni?.

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia
Parafia Honorata - Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia


    Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego - jest modlitw?
    w obronie pocz?tego dziecka zagro??onego aborcj?,
   czyli zabiciem w ??onie matki.

Dodano: 29 Marzec 2012
Więcej
Misterium M?ki Pa??skiej
Parafia Honorata - Misterium M?ki Pa??skiej

 W sobot?, 24 marca 2012 r.
delegacja naszych prafian by??a na
Misterium M?ki Pa??skiej w Warszawie.

 

Dodano: 24 Marzec 2012
Więcej
Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Parafia Honorata - Zaproszenie  do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego

 
  „Wybierajcie wi?c ??ycie, aby??cie ??yli wy i wasze potomstwo 
  mi??uj?c Pana, Boga swego”  (Pwt 30, 19)

Dodano: 17 Marzec 2012
Więcej

<<< [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] >>> ... z 158

Projekt i wykonanie Orange Computers