Odwiedzin: 399409
Aktualności

<<< [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] >>> ... z 158

I KOMUNIA ??W.
Parafia Honorata - I KOMUNIA ??W.

 
   W niedziel? 13 maja 2012 r. -  156 dzieci
   przyst?pi??o po raz pierwszy do Komunii ??w.

Dodano: 13 Maj 2012
Więcej
Maj??wka w Ciciborze Du??ym
Parafia Honorata - Maj??wka w Ciciborze Du??ym


   05-06 maja 2012
KSM urz?dzi?? Majówk? w Ciciborze.
   Zaprosili??my na ni? tak??e miejscow? m??odzie??.

Dodano: 08 Maj 2012
Więcej
Nowi Ministranci
Parafia Honorata - Nowi Ministranci

 

 


   W dniu dzisiejszym, 6 maja 2012 r. - 9 kandydatów
   zostało włączonych do grona ministrantów.

Dodano: 06 Maj 2012
Więcej
NIEDZIELA SEMINARYJNA
Parafia Honorata - NIEDZIELA SEMINARYJNA

      Dzi?? 6 maja 2012 r. w naszej parafii jest niedziela seminaryjna.
   Go??cimy alumnów WSD w Nowym Opolu,
   którzy g??osz? S??owo Bo??e i zbieraj? ofiary na Seminarium.

Dodano: 06 Maj 2012
Więcej
VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie
Parafia Honorata - VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie

 
    W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2012 r. nasz chór Cantores Honorati
    wzi??? udzia?? w VII Kongresie Krajowym Pueri Cantores,
    który odby?? si?
w Cz?stochowie.  
  

Dodano: 05 Maj 2012
Więcej
Kryzys powo??a?? czy powo??anych?
Parafia Honorata - Kryzys powo??a?? czy powo??anych?

 
      Nie ma kryzysu powo??a?? i nie ma ludzi bez powo??ania,
    gdy?? Bóg, który powo??uje, nigdy nie jest w kryzysie.
    Kryzys mog? prze??ywa? jedynie ci, którzy s? powo??ani.

Dodano: 29 Kwiecień 2012
Więcej
Uroczysto??? intronizacji relikwii w naszej parafii
Parafia Honorata - Uroczysto??? intronizacji relikwii w naszej parafii


    Uroczysto??? intronizacji relikwii b??. Jana Paw??a II
   w naszej parafii odby??a si? 15 kwietnia 2012 r.,
   w Niedziel? Bo??ego Mi??osierdzia.

Dodano: 27 Kwiecień 2012
Więcej
N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .
Parafia Honorata - N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .


   Kolejne N.C.M. odby??o sie 20/21 kwietnia 2012.
   Go??ciem specjalnym by?? ks. Marek Ba??was,
  
który od dziewi?ciu lat porusza si? na wózku inwalidzkim.


Dodano: 26 Kwiecień 2012
Więcej
Dialog z b??. Janem Paw??em II
Parafia Honorata - Dialog z b??. Janem Paw??em II


   15 kwietnia 2012,
 w dniu instalacji relikwii b??. Jana Paw??a II
   postanowili??my w krótkim przedstawieniu
   przyblizy? parafianom fragmenty jego nauczania . . .

Dodano: 23 Kwiecień 2012
Więcej
ROZPOCZ?CIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO ??W. KRZY?? 2012
Parafia Honorata - ROZPOCZ?CIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO ??W. KRZY?? 2012

W sobot?, 28 kwietnia 2012 r.,
odb?dzie si? Bialskopodlaskie
Rozpocz?cie Sezonu Motocyklowego „??w. Krzy??”.

Dodano: 22 Kwiecień 2012
Więcej

<<< [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] >>> ... z 158

Projekt i wykonanie Orange Computers