Odwiedzin: 379585
Aktualności

<<< [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] >>> ... z 151

Jase??ka Bo??onarodzeniowe
Parafia Honorata - Jase??ka Bo??onarodzeniowe


   W pi?tek 6.01.2012 r., w naszej ??wi?tyni po Mszy ??w.
   o godz. 13.00 zosta??y wystawione Jase??ka Bo??onarodzeniowe.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Marsz ??ycia 2011
Parafia Honorata - Marsz ??ycia 2011


    Domowy Ko??ció?? w ??wi?to ??wi?tych M??odzianków
    zorganizowa?? ulicami miasta
"Marsz w obronie ??ycia".

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
??yczenia Bo??onarodzeniowe 2011
Parafia Honorata - ??yczenia Bo??onarodzeniowe 2011


    Pozwólmy, aby Jezus dzia??a?? w nas i przez nas.
    Niech ten Bo??y czas b?dzie okazj? do zatrzymania,
    rado??ci i zamy??lenia si? nad dobroci? i wielko??ci? naszego Pana.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim
Parafia Honorata - Sztuka o kard. Stefanie Wyszy??skim


    Pani Paulina Matoszuk z paniami M. Konkol i B. Chudek 
    9.11. 2011 r. przygotowa??y przedstawienie
    pt.: „Nasz wielki Polak – Prymas kardyna?? Stefan Wyszy??ski”.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Relacja z odpustu parafialnego - 16.10. 2011 r.
Parafia Honorata - Relacja z odpustu parafialnego - 16.10. 2011 r.

 
    Msz? ??w. celebrowa?? i kazanie wyg??osi??
    by??y Proboszcz
ks. pra??at Stanis??aw Zajko.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Do??ynki parafialne 2011
Parafia Honorata - Do??ynki parafialne 2011


    W niedziel? 04 wrze??nia 2011 nasza wspólnota parafialna
     licznie zgromadzi??a si? na dzi?kczynnej Eucharystii.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej 2011
Parafia Honorata - Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej  2011

 
    O godz 8.00 z naszej parafii wyruszy??a
    pielgrzymka do Le??nej Podlaskiej.

 

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasn? G??r? 2011
Parafia Honorata - Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasn? G??r? 2011

 
    Pielgrzymka to wspania??e rekolekcje w drodze.
   Tak pielgrzymowa??a nasz grupa 10 A.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011
Parafia Honorata - Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011

  
   24 czerwca 2011 ks. Proboszcz obchodzi?? dzie?? swoich imienin.
    Swoj? wdzi?czno??? parafianie wyrazili w postaci ??ycze??.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka
Parafia Honorata - Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka

 
   W niedziel? 19 czerwca 2011 r. ks. Wawrzyniec Iwa??czuk
    celebrowa?? w naszej wspólnocie Msz? ??w. Prymicyjn?.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej

<<< [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] >>> ... z 151

Projekt i wykonanie Orange Computers