Odwiedzin: 379585
Aktualności

<<< [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] >>> ... z 151

Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza
Parafia Honorata - Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza

 
    W niedziel? 5 czerwca 2011 nasz ks. Proboszcz
    obchodzi??
35 r. ??wi?ce?? kap??a??skich.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
??wi?cenia diakonatu al. Marka Weresy
Parafia Honorata - ??wi?cenia diakonatu al. Marka Weresy

   
   4 czerwca 2011
alumni V roku studiów
   naszego WSD przyj?li ??wi?cenia diakonatu.
  W??ród nich by?? nasz parafianin -
KLERYK MAREK WERESA.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Pielgrzymka do Rzymu na beatyfikacj? Jana Paw??a II
Parafia Honorata - Pielgrzymka do Rzymu na beatyfikacj? Jana Paw??a II


    Przedstawiciele naszej parafii, na uroczysto??? beatyfikacji
    Jana Paw??a II udali autobusem do Wiecznego Miasta.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Wystawy z okazji beatyfikacji Jana Paw??a II
Parafia Honorata - Wystawy z okazji beatyfikacji Jana Paw??a II

 
    W naszej ??wi?tyni w ostatnim tygodniu
    mo??na by??o obejrze? dwie wystawy przygotowane
    z okazji beatyfikacji S??ugi Bo??ego Jana Paw??a II.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
W oczekiwaniu na beatyfikacj?
Parafia Honorata - W oczekiwaniu na beatyfikacj?

   
    W czwartek i pi?tek (28 i 29.04.) w naszej parafii
    na Mszach ??w. wieczorowych wspominali??my
   osob? i pontyfikat S??ugi Bo??ego Jana Paw??a II.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
??yczenia wielkanocne 2011 r.
Parafia Honorata - ??yczenia wielkanocne 2011 r.


    Kochani Parafianie i Go??cie. Niech Jezus Zmartwychwsta??y
    nape??nia Wasze serca odwag? w dawaniu o Nim ??wiadectwa.
    B?d??cie blisko Jezusa! Oddajcie si? Jemu!

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Wielki Czwartek 2011
Parafia Honorata - Wielki Czwartek 2011

 
    Msz? ??wi?t? Wieczerzy Pa??skiej
   rozpocz?li??my obchody ??wi?tego Triduum Paschalnego.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Rocznica Katastrofy Smole??skiej - 10.04.2011 r.
Parafia Honorata - Rocznica Katastrofy Smole??skiej - 10.04.2011 r.


    O godzinie 8.30 uroczyst? Eucharysti?
    w intencji ofiar katastrofy smole??skiej celebrowa??
    Ksi?dz Proboszcz Kanonik Janusz Onufryjuk.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Sakrament BIERZMOWANIA - 7.03. 2011
Parafia Honorata - Sakrament BIERZMOWANIA - 7.03. 2011

    
    7 marca 2011 r
. Jego Ekscelencja Ks. Bp Zbigniew
    Kiernikowski udzieli?? m??odzie??y
Sakramentu Bierzmowania.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Fotorelacja z zimowiska 2011

 
    W naszej parafii znalaz??o si? kilka osób,
   które chcia??o wspólnie sp?dzi? ferie na nartach....

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej

<<< [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] >>> ... z 151

Projekt i wykonanie Orange Computers