Odwiedzin: 399410
Aktualności

<<< [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] >>> ... z 158

Modlitwa za kap??an??w
Parafia Honorata - Modlitwa za kap??an??w

 
       „Apostolat Margaretka” - grupa modlitewna za kap??anów
      istniej?ca przy parafii b??. Honorata zaprasza osoby,
      które pragn? ogarn?? modlitw? wybranego przez siebie kap??ana.

Dodano: 11 Czerwiec 2012
Więcej
Rozpocz?cie II Synodu Diecezji Siedleckiej
Parafia Honorata - Rozpocz?cie II Synodu Diecezji Siedleckiej

 
    W niedziel?, 10 czerwca 2012 r. w siedleckiej katedrze
    Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski
    dokona?? uroczystego otwarcia
II Synodu Diecezji Siedleckiej.

Dodano: 10 Czerwiec 2012
Więcej
Procesja Bo??ego Cia??a
Parafia Honorata - Procesja Bo??ego Cia??a

 
   7.06.2012 r. w Ko??ciele Powszechnym ??wi?towali??my
   Uroczysto??? Naj??wi?tszego Cia??a i Krwi Chrystusa.

Dodano: 07 Czerwiec 2012
Więcej
Imieniny Ks. Wies??awa
Parafia Honorata - Imieniny Ks. Wies??awa

 
    W czwartek, 7 czerwca 2012 r.
    ks. Wies??aw obchodzi?? swoje imieniny. 

Dodano: 07 Czerwiec 2012
Więcej
Po??wiecenie krzyza
Parafia Honorata - Po??wiecenie krzyza

 
     W niedziel?, 3 czerwca 2012 r. ks. Proboszcz po??wi?ci??
    odnowiony krzy?? przy p?tli autobusowej przy ul. Terebelskiej.

Dodano: 03 Czerwiec 2012
Więcej
Festyn z okazji Parafialnego Dnia Dziecka.
Parafia Honorata - Festyn z okazji Parafialnego Dnia Dziecka.


     Wspólna zabawa rozpocz???a si? o godzinie 10.00.
     Wszystkich przyby??ych powita??
     Proboszcz ks. kan. Janusz Onufryjuk

Dodano: 03 Czerwiec 2012
Więcej
10 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ
Parafia Honorata - 10 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ

 
    20 maja mija 10 rocznica przyj?cia sakry biskupiej
   przez pasterza diecezji siedleckiej
  
ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Dodano: 20 Maj 2012
Więcej
N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .
Parafia Honorata - N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .


    18/19 maja 2012
kolejny raz uczestniczyli??my NCM.
    Spotkanie po??wi?cone by??o
    roli S??owa Bo??ego w ??yciu chrze??cijanina.

Dodano: 19 Maj 2012
Więcej
Zdj?cia grupowe z I Komunii ??wi?tej
Parafia Honorata - Zdj?cia grupowe z I Komunii ??wi?tej

 
   14 maja 2012 r. by??y robione zdj?cia grupowe dzieci,
   które w niedziel? po raz pierwszy przystapi??y do Komunii ??wi?tej.

 

 

Dodano: 15 Maj 2012
Więcej
Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej
Parafia Honorata - Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej

 Nabo??e??stwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach 
s? wype??nieniem woli Maryi i odpowiedzi? na Jej objawienie si?
i s??owa w Fatimie wypowiedziane do trojga m??odych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii.

Dodano: 14 Maj 2012
Więcej

<<< [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] >>> ... z 158

Projekt i wykonanie Orange Computers