Odwiedzin: 403516
Aktualności

<<< [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] >>> ... z 160

Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012
Parafia Honorata - Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012

       
   „Wierz?, bo zosta??em wybrany"
  
Zawierzyli??my siebie i ca??? noc Matce Bo??ej.

Dodano: 27 Październik 2012
Więcej
Modlitwa w intencji S??u??by Zdrowia
Parafia Honorata - Modlitwa w intencji S??u??by Zdrowia

 
     W niedziel? 21.10.2012 r. pracownicy bialskiej s??u??by zdrowia,
     uczestniczyli we Mszy ??w. sprawowanej z okazji
     ??wi?ta Patrona S??u??by Zdrowia ??w. ?ukasza.

Dodano: 23 Październik 2012
Więcej
Dzie?? Skupienia Legionu Maryi
Parafia Honorata -  Dzie?? Skupienia Legionu Maryi

 
      Dnia 20.10.2012 r. w naszej parafii
      odby??o si? skupienie Legionu Maryi
.

Dodano: 21 Październik 2012
Więcej
Dzie?? imienin ks. ?ukasza
Parafia Honorata - Dzie?? imienin ks. ?ukasza

 
    W czwartek, 18 pa??dziernika 2012 r., ks. ?ukasz
   obchodzi?? wsp. swojego ??w. patrona - ?ukasza Ewangelisty.

Dodano: 17 Październik 2012
Więcej
Odpust parafialny 2012
Parafia Honorata - Odpust parafialny 2012


   Uroczystej sumie odpustowej przewodniczy??
   ks. Dariusz Mioduszewski proboszcz parafii ?ukowce. 

Dodano: 17 Październik 2012
Więcej
Pomagamy zdolnej m??odzie??y
Parafia Honorata - Pomagamy zdolnej m??odzie??y

 
     Jedym z wymiarów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieni?dzy
     do puszek na stypendia dla uzdolnionej mlodzie??y.

Dodano: 16 Październik 2012
Więcej
Nauczanie Jana Paw??a II o Rodzinie - Dzie?? Papieski
Parafia Honorata - Nauczanie Jana Paw??a II o Rodzinie - Dzie?? Papieski


     Dzie?? Papieski obchodzony w Polsce pod has??em
   "Jan Pawe?? II - Papie?? Rodziny" niech okazj?
   do przypomnienia sobie nauki Wielkiego Papie??a o rodzinie.

Dodano: 13 Październik 2012
Więcej
Patron naszej parafii
Parafia Honorata - Patron naszej parafii


 
??ycie O. Honorata Ko??mi??skiego mog? okre??li? 
  jednym zdaniem: 
„CHODZI? ZAWSZE Z BOGIEM".

Dodano: 13 Październik 2012
Więcej
??R????aniec, to moja ulubiona modlitwa!
Parafia Honorata -   ??R????aniec, to moja ulubiona modlitwa!

 
    Nabo??e??stwo ró??a??cowe codziennie o godz. 17.30.

Dodano: 03 Październik 2012
Więcej
Spotkanie popielgrzymkowe
Parafia Honorata - Spotkanie popielgrzymkowe

 
    W niedziel?, 23 wrze??nia 2012 r. w Grabanowie
   odby??o si?
spotkanie popielgrzymkowe grupy 10 A.

Dodano: 24 Wrzesień 2012
Więcej

<<< [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] >>> ... z 160

Projekt i wykonanie Orange Computers