Odwiedzin: 384282
Aktualności

<<< [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] >>> ... z 154

Uroczysto??? intronizacji relikwii w naszej parafii
Parafia Honorata - Uroczysto??? intronizacji relikwii w naszej parafii


    Uroczysto??? intronizacji relikwii b??. Jana Paw??a II
   w naszej parafii odby??a si? 15 kwietnia 2012 r.,
   w Niedziel? Bo??ego Mi??osierdzia.

Dodano: 27 Kwiecień 2012
Więcej
N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .
Parafia Honorata - N.C.M. - pierwszy dzie?? z reszty Twojego ??ycia . . .


   Kolejne N.C.M. odby??o sie 20/21 kwietnia 2012.
   Go??ciem specjalnym by?? ks. Marek Ba??was,
  
który od dziewi?ciu lat porusza si? na wózku inwalidzkim.


Dodano: 26 Kwiecień 2012
Więcej
Dialog z b??. Janem Paw??em II
Parafia Honorata - Dialog z b??. Janem Paw??em II


   15 kwietnia 2012,
 w dniu instalacji relikwii b??. Jana Paw??a II
   postanowili??my w krótkim przedstawieniu
   przyblizy? parafianom fragmenty jego nauczania . . .

Dodano: 23 Kwiecień 2012
Więcej
ROZPOCZ?CIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO ??W. KRZY?? 2012
Parafia Honorata - ROZPOCZ?CIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO ??W. KRZY?? 2012

W sobot?, 28 kwietnia 2012 r.,
odb?dzie si? Bialskopodlaskie
Rozpocz?cie Sezonu Motocyklowego „??w. Krzy??”.

Dodano: 22 Kwiecień 2012
Więcej
IV Og??lnopolski Tydzie?? Biblijny
Parafia Honorata - IV Og??lnopolski Tydzie?? Biblijny

 
  W dniach 22-28 kwietnia 2012 r. obchodzimy
  IV Ogólnopolski Tydzie?? Biblijny!

Dodano: 22 Kwiecień 2012
Więcej
Imieniny Ks. ROBERTA
Parafia Honorata - Imieniny Ks. ROBERTA

 Wi?zank? najserdeczniejszych ??ycze?? sk??adamy w imieniu wszystkich
parafian a tak??e wszystkich wspólnot z  naszej parafii.
??yczymy Ci ksi???e Robercie wszystkiego co najlepsze i najpi?kniejsze.

Dodano: 17 Kwiecień 2012
Więcej
Duchowe przygotowania do przyj?cia relikwii b??. Jana Paw??a II
Parafia Honorata -   Duchowe przygotowania do przyj?cia relikwii b??. Jana Paw??a II

 
   Duchowe przygotowania do przyj?cia relikwii b??. Jana Paw??a II
   rozpocz???y si? ju?? w pi?tek Msz? ??wi?t? o godz. 18.00.

Dodano: 17 Kwiecień 2012
Więcej
NIEDZIELA MI?OSIERDZIA BO??EGO
Parafia Honorata - NIEDZIELA  MI?OSIERDZIA  BO??EGO


    „Te dwa promienie oznaczaj? krew i wod?
    blady promie?? oznacza wod?, która usprawiedliwia dusze;
    czerwony promie?? oznacza krew, która jest ??yciem dusz...”

Dodano: 14 Kwiecień 2012
Więcej
Sesja nadzwyczajna Kapitu??y Kolegiackiej ?ukowskiej
Parafia Honorata - Sesja nadzwyczajna Kapitu??y Kolegiackiej ?ukowskiej

 
    We wtorek, 10 kwietnia 2012 r.
   w parafii Podwy??szenia Krzy??a ??wi?tego w ?ukowie,
   odby??a si? Sesja nadzwyczajna
Kapitu??y Kolegiackiej ?ukowskiej.

Dodano: 11 Kwiecień 2012
Więcej
Niedziel Zmartwychwstania Pa??skiego 2012
Parafia Honorata - Niedziel Zmartwychwstania Pa??skiego  2012


    Procesja rezurekcyjna.
   ??yczenia i s??owo Ks. Proboszcza
.

Dodano: 09 Kwiecień 2012
Więcej

<<< [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] >>> ... z 154

Projekt i wykonanie Orange Computers