Odwiedzin: 384282
Aktualności

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 154

10 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ
Parafia Honorata - 10 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ

 
    20 maja mija 10 rocznica przyj?cia sakry biskupiej
   przez pasterza diecezji siedleckiej
  
ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Dodano: 20 Maj 2012
Więcej
N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .
Parafia Honorata - N.C.M. - o Bo??ym S??owie uwag kilka . . .


    18/19 maja 2012
kolejny raz uczestniczyli??my NCM.
    Spotkanie po??wi?cone by??o
    roli S??owa Bo??ego w ??yciu chrze??cijanina.

Dodano: 19 Maj 2012
Więcej
Zdj?cia grupowe z I Komunii ??wi?tej
Parafia Honorata - Zdj?cia grupowe z I Komunii ??wi?tej

 
   14 maja 2012 r. by??y robione zdj?cia grupowe dzieci,
   które w niedziel? po raz pierwszy przystapi??y do Komunii ??wi?tej.

 

 

Dodano: 15 Maj 2012
Więcej
Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej
Parafia Honorata - Procesja Fatimska ulicami Bia??ej Podlaskiej

 Nabo??e??stwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach 
s? wype??nieniem woli Maryi i odpowiedzi? na Jej objawienie si?
i s??owa w Fatimie wypowiedziane do trojga m??odych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii.

Dodano: 14 Maj 2012
Więcej
I KOMUNIA ??W.
Parafia Honorata - I KOMUNIA ??W.

 
   W niedziel? 13 maja 2012 r. -  156 dzieci
   przyst?pi??o po raz pierwszy do Komunii ??w.

Dodano: 13 Maj 2012
Więcej
Maj??wka w Ciciborze Du??ym
Parafia Honorata - Maj??wka w Ciciborze Du??ym


   05-06 maja 2012
KSM urz?dzi?? Majówk? w Ciciborze.
   Zaprosili??my na ni? tak??e miejscow? m??odzie??.

Dodano: 08 Maj 2012
Więcej
Nowi Ministranci
Parafia Honorata - Nowi Ministranci

 

 


   W dniu dzisiejszym, 6 maja 2012 r. - 9 kandydatów
   zostało włączonych do grona ministrantów.

Dodano: 06 Maj 2012
Więcej
NIEDZIELA SEMINARYJNA
Parafia Honorata - NIEDZIELA SEMINARYJNA

      Dzi?? 6 maja 2012 r. w naszej parafii jest niedziela seminaryjna.
   Go??cimy alumnów WSD w Nowym Opolu,
   którzy g??osz? S??owo Bo??e i zbieraj? ofiary na Seminarium.

Dodano: 06 Maj 2012
Więcej
VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie
Parafia Honorata - VII Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Cz?stochowie

 
    W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2012 r. nasz chór Cantores Honorati
    wzi??? udzia?? w VII Kongresie Krajowym Pueri Cantores,
    który odby?? si?
w Cz?stochowie.  
  

Dodano: 05 Maj 2012
Więcej
Kryzys powo??a?? czy powo??anych?
Parafia Honorata - Kryzys powo??a?? czy powo??anych?

 
      Nie ma kryzysu powo??a?? i nie ma ludzi bez powo??ania,
    gdy?? Bóg, który powo??uje, nigdy nie jest w kryzysie.
    Kryzys mog? prze??ywa? jedynie ci, którzy s? powo??ani.

Dodano: 29 Kwiecień 2012
Więcej

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 154

Projekt i wykonanie Orange Computers