Odwiedzin: 379585
Aktualności

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 151

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK - 5.04. 2012
Parafia Honorata - TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK -  5.04. 2012

   
   
WIELKI CZWARTEK - dzie?? ustanowienia
   Sakramentu Kap??a??stwa i Eucharystii.

  

 

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
??yczenia dla naszych Kap??an??w
Parafia Honorata - ??yczenia dla naszych Kap??an??w


    Serdecznie dzi?kujemy wszystkim Parafianom
   za dzisiejsze ??yczenia, modlitw?, kwiaty
   i wszelkie gesty ??yczliwo??ci. Duszpasterze

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii
Parafia Honorata - Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii

 
   Liturgia tego dnia jest pami?tk?
   uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012
Parafia Honorata - Droga Krzy??owa ulicami parafii 2012


   30 marca 2012 
wyszli??my z krzy??em na ulice naszej parafii,
   aby da? innym czytelne ??wiadectwo,
   ??e chcemy pod???a? przez ??ycie za Jezusem Chrystusem . . .

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
N.C.M.
Parafia Honorata - N.C.M.


   W nocy 23/24 marca 2012 odby??o sie kolejne N.C.M.
   Po??wi?cone by??o tematowi wyj??cia na pustyni?.

Dodano: 04 Kwiecień 2012
Więcej
Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia
Parafia Honorata - Dzie?? ??wi?to??ci ??ycia


    Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego - jest modlitw?
    w obronie pocz?tego dziecka zagro??onego aborcj?,
   czyli zabiciem w ??onie matki.

Dodano: 29 Marzec 2012
Więcej
Misterium M?ki Pa??skiej
Parafia Honorata - Misterium M?ki Pa??skiej

 W sobot?, 24 marca 2012 r.
delegacja naszych prafian by??a na
Misterium M?ki Pa??skiej w Warszawie.

 

Dodano: 24 Marzec 2012
Więcej
Zaproszenie do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego
Parafia Honorata - Zaproszenie  do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego

 
  „Wybierajcie wi?c ??ycie, aby??cie ??yli wy i wasze potomstwo 
  mi??uj?c Pana, Boga swego”  (Pwt 30, 19)

Dodano: 17 Marzec 2012
Więcej
Zdj?cia - Sakrament Bierzmoawania.
Parafia Honorata - Zdj?cia - Sakrament Bierzmoawania.

 
    15 marca 2012 roku w naszej parafii
    206 osób przyj???o Sakrament Bierzmowania.  

     Sakramentu tego udzieli?? Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski.

Dodano: 16 Marzec 2012
Więcej
Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku
Parafia Honorata - Rekolekcje dla m??odzie??y w Ekonomiku


   W dniach 1-2 marca 2012 KSM z naszej parafii pomaga??
   w przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych
   w Zespole ??zkó?? Zawodowych nr 1 w Bia??ej Podlaskiej.

Dodano: 03 Marzec 2012
Więcej

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 151

Projekt i wykonanie Orange Computers