Odwiedzin: 401757
Aktualności

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 159

Imieniny ks. S??awomira
Parafia Honorata - Imieniny ks. S??awomira


   
Niech Bóg nie szcz?dzi Ci zdrowia, rado??ci ka??dego dnia,
    entuzjazmu i si??y potrzebnej do g??oszenia Radosnej Nowiny.  

Dodano: 06 Listopada 2012
Więcej
Uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych - Msza ??w. na cmantarzu parafialnym
Parafia Honorata - Uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych - Msza ??w. na cmantarzu parafialnym


     Wpatruj?c si? w przyk??ad ??ycia wszystkich ??wi?tych
     rozmy??lali??my o naszym ??yciu i powo??aniu do ??wi?to??ci.

 

Dodano: 01 Listopada 2012
Więcej
Monta?? s??owno-muzyczny o b??. Janie Pawle II
Parafia Honorata - Monta?? s??owno-muzyczny o b??. Janie Pawle II

 
     16 pa??dziernika 2012 r. uczniowie ze Szko??y Podstawowej
     w Ciciborze Du??ym zaprezentowali w naszym ko??ciele
     monta?? s??owno-muzyczny o b??. Janie Pawle II.

Dodano: 28 Październik 2012
Więcej
Relacja z Rejonowego Dnia Wsp??lnoty
Parafia Honorata - Relacja z Rejonowego Dnia Wsp??lnoty

   
      20 pa??dziernika 2012 w naszej parafii odby?? si?
      Rejonowy Dzie?? Wspólnoty Ruchu ??wiat??o-??ycie.

Dodano: 27 Październik 2012
Więcej
Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012
Parafia Honorata - Czuwanie w Kodniu - pa??dziernik 2012

       
   „Wierz?, bo zosta??em wybrany"
  
Zawierzyli??my siebie i ca??? noc Matce Bo??ej.

Dodano: 27 Październik 2012
Więcej
Modlitwa w intencji S??u??by Zdrowia
Parafia Honorata - Modlitwa w intencji S??u??by Zdrowia

 
     W niedziel? 21.10.2012 r. pracownicy bialskiej s??u??by zdrowia,
     uczestniczyli we Mszy ??w. sprawowanej z okazji
     ??wi?ta Patrona S??u??by Zdrowia ??w. ?ukasza.

Dodano: 23 Październik 2012
Więcej
Dzie?? Skupienia Legionu Maryi
Parafia Honorata -  Dzie?? Skupienia Legionu Maryi

 
      Dnia 20.10.2012 r. w naszej parafii
      odby??o si? skupienie Legionu Maryi
.

Dodano: 21 Październik 2012
Więcej
Dzie?? imienin ks. ?ukasza
Parafia Honorata - Dzie?? imienin ks. ?ukasza

 
    W czwartek, 18 pa??dziernika 2012 r., ks. ?ukasz
   obchodzi?? wsp. swojego ??w. patrona - ?ukasza Ewangelisty.

Dodano: 17 Październik 2012
Więcej
Odpust parafialny 2012
Parafia Honorata - Odpust parafialny 2012


   Uroczystej sumie odpustowej przewodniczy??
   ks. Dariusz Mioduszewski proboszcz parafii ?ukowce. 

Dodano: 17 Październik 2012
Więcej
Pomagamy zdolnej m??odzie??y
Parafia Honorata - Pomagamy zdolnej m??odzie??y

 
     Jedym z wymiarów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieni?dzy
     do puszek na stypendia dla uzdolnionej mlodzie??y.

Dodano: 16 Październik 2012
Więcej

<<< [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] >>> ... z 159

Projekt i wykonanie Orange Computers