Odwiedzin: 405818
Aktualności

<<< [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] >>> ... z 160

Do??ynki parafialne 2011
Parafia Honorata - Do??ynki parafialne 2011


    W niedziel? 04 wrze??nia 2011 nasza wspólnota parafialna
     licznie zgromadzi??a si? na dzi?kczynnej Eucharystii.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej 2011
Parafia Honorata - Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bo??ej Le??nia??skiej  2011

 
    O godz 8.00 z naszej parafii wyruszy??a
    pielgrzymka do Le??nej Podlaskiej.

 

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasn? G??r? 2011
Parafia Honorata - Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasn? G??r? 2011

 
    Pielgrzymka to wspania??e rekolekcje w drodze.
   Tak pielgrzymowa??a nasz grupa 10 A.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011
Parafia Honorata - Imieniny Ksi?dza Proboszcza - 24.06. 2011

  
   24 czerwca 2011 ks. Proboszcz obchodzi?? dzie?? swoich imienin.
    Swoj? wdzi?czno??? parafianie wyrazili w postaci ??ycze??.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka
Parafia Honorata - Msza ??wi?ta Prymicyjna Wawrzy??ca Iwa??czuka

 
   W niedziel? 19 czerwca 2011 r. ks. Wawrzyniec Iwa??czuk
    celebrowa?? w naszej wspólnocie Msz? ??w. Prymicyjn?.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza
Parafia Honorata - Jubileusz 35-lecia ??wi?ce?? kap??a??skich ks. Proboszcza

 
    W niedziel? 5 czerwca 2011 nasz ks. Proboszcz
    obchodzi??
35 r. ??wi?ce?? kap??a??skich.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
??wi?cenia diakonatu al. Marka Weresy
Parafia Honorata - ??wi?cenia diakonatu al. Marka Weresy

   
   4 czerwca 2011
alumni V roku studiów
   naszego WSD przyj?li ??wi?cenia diakonatu.
  W??ród nich by?? nasz parafianin -
KLERYK MAREK WERESA.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Pielgrzymka do Rzymu na beatyfikacj? Jana Paw??a II
Parafia Honorata - Pielgrzymka do Rzymu na beatyfikacj? Jana Paw??a II


    Przedstawiciele naszej parafii, na uroczysto??? beatyfikacji
    Jana Paw??a II udali autobusem do Wiecznego Miasta.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
Wystawy z okazji beatyfikacji Jana Paw??a II
Parafia Honorata - Wystawy z okazji beatyfikacji Jana Paw??a II

 
    W naszej ??wi?tyni w ostatnim tygodniu
    mo??na by??o obejrze? dwie wystawy przygotowane
    z okazji beatyfikacji S??ugi Bo??ego Jana Paw??a II.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej
W oczekiwaniu na beatyfikacj?
Parafia Honorata - W oczekiwaniu na beatyfikacj?

   
    W czwartek i pi?tek (28 i 29.04.) w naszej parafii
    na Mszach ??w. wieczorowych wspominali??my
   osob? i pontyfikat S??ugi Bo??ego Jana Paw??a II.

Dodano: 11 Styczeń 2012
Więcej

<<< [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] >>> ... z 160

Projekt i wykonanie Orange Computers